Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag som elev är frånvarande.

Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Stockholm Skolwebb (länk till extern webbplats, kräver e-legitimation) eller via app/SMS-tjänsten.

  • I första hand, gå in på skolwebben och anmäl själva, alternativt skicka SMS från registrerat mobilnr eller via app (se info om app-/SMS-tjänst nedan)
  • Om ni ringer har vi ett gemensamt telefonnummer F-9 som är 08-508 21 421.
    Endast meddelanden om frånvaro kan lämnas via detta telefonnummer.
  • Ring/anmäl senast kl. 08.00.
  • Barns frånvaro måste anmälas varje dag, via skolwebben kan man anmäla flera dagar.
  • För åk 7-9 gäller att fritidsassistent Jaana eller Miguel ringer vårdnadshavare om elev saknas första lektionen och frånvaro ej är anmäld.

Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Stockholm Skolwebb (länk till extern webbplats, kräver e-legitimation) eller via SMS-tjänsten.

OBS: Under perioden augusti–december 2017 kommer det tillfälligt inte vara möjligt att anmäla ”Del av dag” via Appen. Anmälan om del av dag ska under perioden göras direkt till skolan eller i Skolwebben.

Information om app för frånvaroanmälan

Vårdnadshavare kan även frånvaroanmäla sina barn genom att använda en app. För att det ska fungera måste mobilnummer vara registrerat i Stockholms Skolwebb (på samma sätt som anges i informationen om SMS-tjänsten). Du behöver också använda appen på en enhet som har ett sim-kort. Du kan alltså inte använda appen från en iPad (om den inte har ett sim-kort med det telefonnr som är registrerat i Stockholm Skolwebb)

Ett informationsdokument om hur appen fungerar finns att läsa via länken www.sjoangsskolan.stockholm.se/sites/default/files/app_anmal_franvaro_stockholm.pdf.

Windows Phone: vi ber Windows Phone-användare att enbart använda sms-tjänsten (se nedan) då appen Anmäl frånvaro tyvärr inte fungerar efter att Windows Phone uppgraderats till Windows 10 mobile.

Instruktionsfilm gällande hur appen fungerar finns via länken http://supportguider.stockholm.se/484.guide

Information om SMS-tjänsten för frånvaroanmälan

Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla sina barn genom att skicka ett SMS. För att det ska fungera måste man först ha registrerat sitt mobiltelefonnummer som kontaktuppgift i Skolwebben.

Registrera mobiltelefonnummer i Skolwebben:

Logga in på skolwebb.stockholm.se
Klicka på Min profil och leta upp kontaktuppgifterna.
Skriv in mobiltelefonnumret och spara.

Information om tillvägagångssätt för att anmäla via SMS finns finns via länken http://supportguider.stockholm.se/484.guide. Samma regler som tidigare gäller, frånvaro ska vara anmäld till skolan senast 08.00 aktuell skoldag.

Vid frånvaroanmälan del av dag ska detta göras så tidigt som möjligt på dagen för att undvika risken för att en ogiltig frånvaro registreras.

Vanliga frågor

När kan man anmäla?
Man kan frånvaroanmäla tidigast kl 12.00 dagen innan, och senast kl 12.00 den dag anmälan avser. Anmäler man efter kl 12.00 kommer anmälan alltså att gälla för nästkommande dag. (däremot ska enligt skolans rutiner anmälan göras senast 08.00 för dag som anmälan gäller).

I appen står det tydligt för vilket datum frånvaroanmälan gäller

Vad kan man anmäla?
Man kan anmäla frånvaro både hel och del av dag.

Kan man ändra felaktigt rapporterad frånvaro?
Nej, om en lärare redan har registrerat eleven som ogiltigt frånvarande kommer inte ett SMS/app-anmälan från vårdnadshavaren att ändra på den registreringen. Endast mentor och undervisande lärare kan i efterhand ändra registrerad frånvaro.

Kan man be om ledigt via SMS/app?
Nej, ansökan om ledighet görs som tidigare, SMS/app-tjänsten ska inte användas för det. Har man ansökt om och fått ledigt behöver man inte skicka SMS/använda appen.

För mer information om ledighetsansökan, besök sidan http://www.sjoangsskolan.stockholm.se/elevledighet-sjoangsskolans-policy

 

Dela: