4-6

I Sjöängsskolans mellanstadium är personalen organiserad i ett arbetslag. Arbetslaget består av ämneslärare och resurslärare och till arbetslaget är även en specialpedagog knuten. De lärare som arbetar runt respektive årskurs samarbetar tätt och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna träffar sina mentorer, förutom i sina ordinarie ämnen, 40 minuter i veckan på det vi kallar VI-tid. VI står för värdegrund och individ. Här jobbar vi med individ- och gruppstärkande aktiviteter för att skapa en trygg och lugn skoldag för våra elever.

Eleverna har även möjlighet att läsa sina läxor både på fritidsklubben, ”eftis” och på schemalagd tid i respektive årskurs efter skoldagens slut. En lärare/resursperson finns med för att stötta eleverna i sin läxläsning.

Dela:
Kategorier: