Till innehåll på sidan

7–9

I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Varje klass har två mentorer. I årskurs 7–9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

Personal

På högstadiet har vi ett ämneslärarsystem, eleverna möter således många olika lärare. Vi försöker dock se till att de flesta elever har samma lärare i till exempel matematik och NO och svenska och SO. Förutom ämneslärare har vi två resurslärare som stöttar grupper eller enskilda elever. Vi har även en specialpedagog knuten till årskurs 7–9.

Senarelagd skolstart

Vi har vidare ett system där eleverna börjar skoldagen något senare än på andra skolor (08.30 måndagar och fredagar och 09.00 övriga dagar). Forskning har länge pekat på tonåringars stora sömnbehov och ifrågasatt tidig skolstart. Vi har därför på högstadiet haft en senare skolstart i några år och sett goda effekter.  

Mentorstid

Eleverna har också mentorstid (1–2 gånger i veckan) där man träffar sina elever. Denna tid ger möjlighet till att ha enskilda samtal och hjälpa till med struktur (till exempel gå igenom veckans prov och läxor). Information om prov och läxor kommuniceras också till vårdnadshavare till i skolplattformen.

Dela: