Till innehåll på sidan

7-9

I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i tre arbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare. I årskurs 7-9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

Eleverna på högstadiet har mentorstid 50 minuter i veckan. Veckan inleds på måndag morgon med mentorstid för nästan alla klasser. Mentorstiden stärker elevernas relation till sina mentorer/klassföreståndare och ger goda möjligheter för lärarna att följa upp sina mentorselevers skolsituation. På mentorstiden ges möjlighet att gå igenom kommande vecka med alla elever och följa upp hur det har gått. Tiden används också för att föra samtal med enskilda elever som är i behov av ökad stöttning. 

Dela: