7-9

I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i två arbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare. I årskurs 7-9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

Varje klass har ett hemklassrum där eleverna har alla teoretiska ämnen med undantag av NO-undervisningen. Det ger en ökad trygghet för eleverna och påverkar arbetsmiljön i skolan positivt. Flödet av elever i rasthallen minskar och det blir lugnt i korridorerna.

Eleverna på högstadiet har mentorstid två gånger 50 minuter i veckan. Veckan inleds på måndag morgon med mentorstid för alla elever och det andra tillfället ligger på fredag morgon för merparten av klasserna. Mentorstiden stärker elevernas relation till sina mentorer/klassföreståndare och ger goda möjligheter för lärarna att följa upp sina mentorselevers skolsituation. På måndagarna ges möjlighet att gå igenom kommande vecka med alla elever, och på fredagen att följa upp hur det har gått. Tiden används också för att föra samtal med enskilda elever som är i behov av ökad stöttning. 

Dela: