7-9 Arbetslag Nobel

Årskurs 7-9 är organiserade i två arbetslag, daVinci och Nobel. Lärarna har sin undervisning i huvudsak i antingen daVinci eller Nobel. Några lärarkategorier, som t.ex. idrottslärarna och bildläraren undervisar i fler än ett arbetslag.

Arbetslag Nobel innehåller 5 klasser. Dessa finns listade nedan.
Du kan också hitta arbetslagets skrivschema här.

Kategorier:

9b

Klassföreståndare

Martin Hemmingsson och Marie Lindgren