Bibliotek

Välkommen till skolbiblioteket!

Bibliotekarien är på plats alla dagar mellan 8-16.

Öppettider varierar beroende på klassbesök etc.

Skolans bibliotek, som fått en modernare inredning, är inrymt i en centralt placerad lokal som är lätt att nå för skolans elever och personal. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning. Det finns ett studie/tyst rum med faktaböcker, referenslitteratur och läroböcker för högstadiet som kan läsas i salen.

Skolbibliotekarie 
Heléne Törnfeldt
Telefon: 08-508 21 424
E-post: helene.tornfeldt@stockholm.se

Verksamhetsmål

På skolan finns en utbildad bibliotekarie som i samarbete med rektor och lärare har arbetat fram en biblioteksplan. I planen ingår bestämda lektioner i MIK (medie-och informationskunskap) som exempelvis källkritik, nätvett, informationssökning, referenshantering etc. Bibliotekarien arbetar liksom lärare och pedagoger enligt läroplanen och skolans mål. Mer specifika uppgifter är att:

  • skapa och upprätthålla en demokratisk stimulerande miljö för lärande genom att väcka läslust, fantasi och nyfikenhet, till exempel genom bokprat
  • hålla sig à jour med kulturella händelser, ny skön- och facklitteratur samt ny forskning inom skolans ämnen för att kunna köpa nya medier och hjälpa elever och lärare att hitta rätt bok/information som passar just dem
  • undervisa elever i bibliotekskunskap och MIK för att eleverna ska lära sig att hitta och kritiskt granska, tolka och värdera information
  • skapa möten mellan olika åldrar, som ger upphov till samtal om gemensamma upplevelser
  • hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i egenskap av talboksregistrerare
  • prioritera minoritetsgrupper genom att erbjuda litteratur på modersmål och lättläst svenska

Biblioteket har ca 4 500 boktitlar, främst skön- och facklitteratur för barn och ungdom. I biblioteket finns en stationär PC där elever kan söka böcker på författare, titel, ämnesord, årtal och serie. Det finns även tillgång till databaserna NE (nationalencyklopedin), Landguiden och Mediearkivet. Utlåningsfrekvensen visar på en stadig ökning de senaste åren.

Lånekort och förlorade böcker

Från årskurs 1 får varje elev ett lånekort som gäller t.o.m. högstadiet. Lånetiden är tre veckor med möjlighet att låna om boken. Vid utdelning av lånekort för årskurs 1 ges en klassvis biblioteksintroduktion. Borttappat lånekort kostar 20 kr att förnya. Borttappad bok ersätts.

I samband med att elev får sitt lånekort ska ett avtal fyllas i och lämnas in. Du kan själv ladda ned och fylla i ett sådant dokument genom att klicka på följande länk: Bibliotekskortsavtal och regler

Aktiviteter

Till biblioteket kommer elever för att läsa, söka information, grupparbeta eller arbeta på egen hand. Bokprat för alla elever vid behov. Biblioteket ordnar olika aktiviteter t.ex. författarbesök och läsprojekt. Vi uppmärksammar olika litterära händelser; Nobelpriset, Augustpriset och Världsbokdagen. I samband med skolavslutningen delas presentkort ut till de elever i respektive årskurs som läst/lånat många böcker.

Talböcker

Skolbiblioteket har talbokstillstånd för nedladdning av talböcker via legimus.se MTM digitala bibliotek. Detta innebär att elever med läshinder snabbare kan få tillgång till böcker. Biblioteket har ett nära samarbete med Medioteket inom utbildningsförvaltningen för en fortsatt pedagogisk utveckling.

Sjöängsskolans biblioteksplan

Dela:
Kategorier: