Till innehåll på sidan

Elevcafeteria

Vi erbjuder elever från årskurs 7–9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö.

Man kan lyssna på musik, spela biljard, pingis, spel med mera, även för utomhusbruk. Elevcafeterian sköter eleverna i samarbete med fritidsassistenterna. I cafeterian kan man köpa frukost, såsom varma rågfrallor, frukt och yoghurt. Verksamheten har öppet alla dagar, från 08.30 till 14.00.

I elevcafeterian arbetar vi med att:

 • vara goda förebilder och förmedla god människosyn
 • visa respekt för alla och allas lika värde
 • verka för integrering av olika grupper
 • ha förebyggande verksamhet (motverka till exempel mobbing, bråk, förstörelse, droger och skolk)
 • ha ett positivt bemötande
 • visa förståelse och vidsynthet
 • ha samma regler för alla
 • ge eleverna insikt i att de duger
 • ge eleverna ansvar
 • ha ett gott samarbete med lärare och övrig personal kring enskilda elever och grupper
 • förmedla meningsfull och sund fritid
 • ha en aktiv idrottsförening där viktiga delar är samarbete, uppförande, fairplay och social fostran

Elevcafeterian är en relationsskapande, förebyggande mötesplats som gör att det blir roligare i skolan. Detta skapar bättre förutsättningar för inlärning och ger en god grund för ett framtida liv.

I elevcafeterian/uppehållsrummet arbetar Jaana Lopez och Elisabeth Nielsen. Telefon: 08-508 214 44.

Ansvarig skolledare för verksamheten är Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor. 

Dela: