Elever/vårdnadshavare

Via Elever/vårdnadshavare-ingången kommer såväl elev som förälder att hitta den information som handlar om skolarbetet under terminens/läsårets gång.

Du hittar information om hur du gör för att frånvaroanmäla samt hur Skolplattformen fungerar.

Via Provschema hittar du uppgifter om när läxor och prov äger rum.

I kalendern hittar du viktiga datum och händelser. Via länken "Terminstider och lov för grundskolor i Stockholms stad" hittar du de generella datum som är gemensamma för samtliga skolor i Stockholms stad för såväl innevarande som kommande läsår. För mer detaljerad information om aktuellt läsår (studiedagar, lovdagar, idrottsdagar, nationella prov och liknande) är det vår kalender som du ska vända dig till.

Du kan även hitta information om sociala medierledigheter, länkar till schemaappar samt skolans ABC med viktig information om de vanligaste frågorna via  

Vi vill också påminna om att Sjöängsskolan är en nötfri skola på grund av allergier. 

Dela:
Kategorier:

Kalender