Elevhälsoteamet (EHT)

Elevhälsoteamet i skolan är ett serviceorgan, till hjälp för all personal i deras viktiga arbete med eleverna. De personer som arbetar närmast eleven är de viktigaste elevhälsovårdarna. Det är i deras möte med den enskilde eleven, gruppen eller klassen som de viktiga sker och som ligger till grund för den forstsatta relationen mellan elever och personal.

På Sjöängsskolan ska elever och personal känna sig trygga och respekterade, samt ge varandra ett gott bemötande. Ingen ska utsättas för kränkande behandling. All personal på skolan har ansvar för att förebygga och omedelbart stoppa eventuell mobbning.

Elevhälsoteamets medlemmar har tillsammans en rik erfarenhet och stor kompetens.

Dela:
Kategorier: