Till innehåll på sidan

F-3

Sjöängsskolans lågstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag vardera. Sammanlagt finns fyra arbetslag för F-3. Här ingår den personal som arbetar med barnen i respektive årskurs: grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog/lärare, barnskötare och elevassistenter.

I förskoleklass och i årskurs 1 arbetar en grundskollärare tillsammans med en förskollärare. Grundskolläraren följer därefter klassen till och med årskurs 3, medan förskolläraren går ner till förskoleklass efter de två första åren för att påbörja samarbetet kring ny klass. Vi ser detta som ett framgångsrikt sätt att organisera förskoleklassen och det första skolåret. Grundskolläraren följer på så sätt eleverna under fyra år och dubbelbemanningen under förskoleklassen och årskurs 1 ger både en god och stabil start och en kontinuitet för eleverna. Utöver förskollärare och grundskollärare har varje klass en fritidsperson knuten till sig. En specialpedagog arbetar också med F-3.

Fritids öppnar kl.06:30 och har morgonomsorg innan skoldagen. Fritids samverkar sedan med skolan under dagen och fritidsverksamheten tar därefter vid efter skoldagens slut och stänger slutligen kl.18:00.

Dela: