Till innehåll på sidan

F–3

På Sjöängsskolan ser vi förskoleklassen som en integrerad del av skolan. Därför börjar en grundskollärare att undervisa ditt barn redan i förskoleklass. Fritids öppnar 06:30 och har morgonomsorg innan skoldagen.

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år är det obligatoriskt att börja i en förskoleklass.

Förskoleklassen på Sjöängsskolan är en integrerad del av skolan. Den grundskollärare som ditt barn får detta första år följer med hela vägen upp till och med årskurs 3. Under förskoleklassåret och i årskurs 1 arbetar läraren tillsammans med en förskollärare som efter dessa två år påbörjar ett nytt samarbete i en ny förskoleklass. Dessutom finns ytterligare en fritidspersonal knuten till klassen som följer med till och med årskurs 3.

Vi ser detta som ett framgångsrikt sätt att organisera förskoleklassen och det första skolåret. Grundskolläraren följer på så sätt eleverna under fyra år och dubbelbemanningen under förskoleklassen och årskurs 1 ger både en god och stabil start och en kontinuitet för eleverna.

Barnet går i förskoleklassen 08.10–12.30 varje dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder vi skolbarnsomsorg i skolans fritidshem. Förskoleklassen är avgiftsfri, men för skolbarnsomsorgen tar kommunen en avgift.

Organisation och personal

Sjöängsskolans lågstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag vardera. Sammanlagt finns fyra arbetslag för F–3. Här ingår den personal som arbetar med barnen i respektive årskurs: grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog/lärare, barnskötare och elevassistenter. 

Två specialpedagoger och en extra lärare arbetar också i F–3.

Fritids

Fritids öppnar 06.30 och har morgonomsorg innan skoldagen. Fritids samverkar sedan med skolan under dagen och fritidsverksamheten tar därefter vid efter skoldagens slut och stänger slutligen 18.00.

Dela: