Till innehåll på sidan

Förskoleklassen

Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Förskoleklassen kallas ibland för ”sexårs” eller ”sexårsverksamhet”. Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och vara en grund för barnets fortsatta skolgång. Här blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass.

Förskoleklassen på Sjöängsskolan är en integrerad del av skolan. Den lärare som ditt barn får detta första år följer med hela vägen upp till och med årskurs 3. Dessutom finns ytterligare en personal med i klassen de första två åren (årskurs F och 1).

Barnet går i förskoleklassen tre timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder vi skolbarnsomsorg i skolans fritidshem. Förskoleklassen är avgiftsfri, men för skolbarnsomsorgen tar kommunen en avgift.

Dela:
Kategorier: