Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via appen/SMS-tjänsten som finns. Längre ned på denna sida finns information om de olika tjänsterna.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag som elev är frånvarande.

Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen (länk till extern webbplats, kräver e-legitimation) eller via app/SMS-tjänsten.

  • I första hand, gå in på Skolplattformen och anmäl själv, alternativt skicka SMS från registrerat mobilnr eller via app (se info om app-/SMS-tjänst nedan)
  • Om du ringer har vi ett gemensamt telefonnummer F-9 som är 08-508 21 421.
    Endast meddelanden om frånvaro kan lämnas via detta telefonnummer.
  • Ring/anmäl senast kl. 08.00.
  • Barns frånvaro måste anmälas varje dag, via Skolplattformen kan du anmäla flera dagar i taget.
  • För åk 7-9 gäller att fritidsassistent Jaana eller Miguel ringer dig som vårdnadshavare om elev saknas första lektionen och frånvaro ej är anmäld.

Information om hur du anmäler frånvaro via Skolplattformen - Frånvaro/Närvaro

Ett informationsdokument om hur du direkt i Skolplattformen anmäler frånvaro hittar du via länken 

Information om SMS-tjänsten för frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla ditt/dina barn genom att skicka ett SMS. För att det ska fungera måste du först ha registrerat ditt mobiltelefonnummer.

Registrera mobiltelefonnummer till Skolplattformen

Registrera dina kontaktuppgifter på www.stockholm.se, ”Mina sidor”. Information om tjänsten samt inloggningslänk hittar du på http://www.stockholm.se/-/Om-webbplatsen/Mina-sidor/

Efter att du har loggat in på Mina sidor, klicka på Profil och konton, sedan på Mina uppgifter för att fylla i e-postadress och mobiltelefonnummer.

Webbadressen till en användarguide för hur man gör sin uppdatering är http://supportguider.stockholm.se/2484.guide

Hur gör jag för att anmäla frånvaro via SMS

Information om tillvägagångssätt för att anmäla via SMS finns finns via länken http://www.supportguider.stockholm.se/1597.guide. Samma regler som tidigare gäller, frånvaro ska vara anmäld till skolan senast 08.00 aktuell skoldag.

Vid frånvaroanmälan del av dag ska detta göras så tidigt som möjligt på dagen för att undvika risken för att en ogiltig frånvaro registreras.

Information om app för frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare kan även frånvaroanmäla ditt/dina barn genom att använda en app. För att det ska fungera måste mobilnummer vara registrerat via Mina sidor på www.stockholm.se (på samma sätt som anges i informationen om SMS-tjänsten). Du behöver också använda appen på en enhet som har ett sim-kort. Du kan alltså inte använda appen från en iPad (om den inte har ett eget sim-kort med det telefonnr som är registrerat via Mina sidor på www.stockholm.se)

Ett informationsdokument om hur appen fungerar finns att läsa via länken http://www.supportguider.stockholm.se/1598.guide

Windows Phone: vi ber Windows Phone-användare att enbart använda sms-tjänsten (se ovan) då appen Anmäl frånvaro tyvärr inte fungerar efter att Windows Phone uppgraderats till Windows 10 mobile.

Vanliga frågor

När kan man anmäla frånvaro via SMS/app?
Frånvaroanmälan ska enligt skolans rutiner anmälan göras senast 08.00 för dag som anmälan gäller.

Om ditt ban behöver gå hem under dagen måste du som vårdnadshavare göra en anmälan för del av dag. 

Via SMS/app kan du från och med kl 18.00 göra en anmälan för nästkommande dag.

I appen står det tydligt för vilket datum din frånvaroanmälan kommer att gälla.

Vad kan man anmäla?
Man kan anmäla frånvaro både hel och del av dag.

Kan man ändra felaktigt rapporterad frånvaro?
Nej, om en lärare redan har registrerat eleven som ogiltigt frånvarande kommer inte SMS/app-anmälan från vårdnadshavaren att ändra på den registreringen. Endast mentor och undervisande lärare kan i efterhand ändra registrerad frånvaro.

Kan man be om ledigt via SMS/app?
Nej, ansökan om ledighet görs som tidigare, SMS/app-tjänsten ska inte användas för det. Har man ansökt om och fått ledigt behöver man inte skicka SMS/använda appen.

För mer information om ledighetsansökan, besök sidan http://www.sjoangsskolan.stockholm.se/elevledighet-sjoangsskolans-policy

 

Dela: