Till innehåll på sidan

Fritids F–3

Vi vill att skolan skall vara en plats för kunskap, lek och gemenskap. Ditt barn erbjuds olika aktiviteter på de olika hemvisterna under fritidstid.

Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för dig som förälder att kunna kombinera ditt föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Organisation

I Växthuset, som ligger längst ner på skolans område alldeles intill fotbollsplanen, går alla förskolebarn till årskurs två. I paviljongen mitt på den övre skolgården går eleverna i årskurs 3. Skola och fritidsverksamhet arbetar integrerat, både i Växthuset och i paviljongen. Personalen arbetar i arbetslag där lärare, förskollärare och fritidspersonal ingår och detta arbetssätt ger en möjlighet att skapa trygghet för barnen då samma personal finns med hela dagen.

Aktiviteter

Vi värnar om ditt barns trygghet både på skol- och fritidstid. Vi vill att skolan skall vara en plats för kunskap, lek och gemenskap.  Ditt barn erbjuds olika aktiviteter på de olika hemvisterna under fritidstid, och även gemensamma aktiviteter hemvisterna emellan. Vi är mycket ute och leker och besöker någon närliggande park en gång i veckan. 

Öppettider

Fritidshemmet är öppet under hela året. Vi öppnar för morgonomsorg klockan 06.30, all morgonomsorg sker i Växthuset. Paviljongen öppnar cirka 07.40.  Vi stänger fritids klockan 18.00. Paviljongen stänger klockan 17.00 och de barn som är kvar då går ner till Växthuset.

Dela:
Kategorier: