Till innehåll på sidan

Fritidsklubben 4–6

För många barn är 10–12–årsåldern en brytningstid, en tid då de söker efter identitet, grupperingar och framtida vägar. Det är då viktigt att vi kan erbjuda barnen olika ingångar till en meningsfull fritid.

Fritidsklubben är en så kallad öppen verksamhet. Detta innebär att föräldrar och barn själva bestämmer om, när och hur ofta barnet ska vara på ”eftis”.  Genom att erbjuda meningsfulla och roliga aktiviteter kan vi visa på vägar och skapa vanor hos barnen som sedan återfinns hos dem i vuxenlivet.

På ”eftis” finns det möjlighet att umgås med kompisar i trygga vuxnas sällskap. Eleverna kan spela sällskapsspel, pyssla, data, tv-spel, idrottsaktiviteter, legobygge med mera. Vi försöker att vara i idrottssalen en gång i veckan för rörelse i olika former. Vi försöker skapa utrymme för både flickors och pojkars intressen, men också medvetet försöka bryta invanda könsroller.

På loven besöker vi ibland museum, bibliotek eller bad. Målet är att ge eleverna en trygg, stimulerande plats att vara på efter skoltid.

Vi arbetar med att:

  • Vara goda förebilder och förmedla god människosyn
  • Erbjuda eleverna olika tekniker inom bild/form
  • Ge eleverna riktlinjer och redskapen till lärandet av gott samarbete, uppförande, fair play och social uppfostran
  • Ge eleverna insikt i att de duger
  • Visa respekt för all, allas lika värde
  • Positivt bemöta alla
Dela:
Kategorier: