Till innehåll på sidan

GDPR - behandling av personuppgifter

Utbildningsnämnden i Stockholms stad behandlar elevers personuppgifter för elevadministration.

Utbildningsnämnden behandlar även vårdnadshavares personuppgifter och i vissa fall personuppgifter som tillhör individer som är registrerade som annan ansvarig vuxen för en elev.

Personuppgifter som registreras är bland annat namn på elever, vårdnadshavare samt annan ansvarig vuxen. Även adress, telefonnummer, klass- och grupp-tillhörighet, personnummer och betyg registreras. Uppgifterna om namn och adress hämtas från offentliga invånarregister.

Det är uppgifter, som behövs för det elevadministrativa arbetet i skolan och som följer av lag eller annan författning.
Till elevadministration räknas till exempel betygsdokumentation, närvaro/frånvaroregister, underlag till utvecklingssamtal, elevkonton i stadens nätverk, anhöriglistor, skolhälsovård och framställande av underlag för interkommunal ersättning.

Du har rätt att efter skriftlig begäran, få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss genom att vända dig till skolan.

Upptäcker du att personuppgift som handlar om dig är felaktig ber vi dig kontakta något av dataskyddsombud vid Utbildningsförvaltningen för rättelse av uppgiften.

Adressen är: Dataskyddsombud, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. 
Telefonnumret till Utbildningsförvaltningen är 508 33 000.

Dela:
Kategorier: