Hur hittar jag till Sjöängsskolan

Vår besöksadress

Gripsholmsvägen 29

Parkering (betalparkering) i direkt anslutning till skolan, utöver detta parkering på angränsade lokalgator

Telefon: 08-508 21 400

E-post: sjoangsskolan@stockholm.se

Telefonnummer fritidsverksamheter

Fritids förskoleklasser: 076 12 21 442

Fritids årskurs 1: 076 12 21 443

Fritids årskurs 2:  076 12 21 437

Fritids årskurs 3: 076 12 21 441

Fritids årskurs 4-6 (Fritidsklubben): 076 12 21 445, 076 12 21 446

Fritidsassistenterna (årskurs 7-9): 076 12 21 444

Kommunikation

Buss 144 från Gullmarsplan Fruängen stannar vid hållplats Örby slott. Därefter 3 min gångväg till skolan
Buss 144 från Fruängen stannar vid hållplats Parkudden. Därefter 5 min gångväg till skolan.
Buss 165 från Farsta stannar vid hållplats Örby slott. Därefter 3 min gångväg till skolan.
Buss 165 från Liljeholmen stannar vid hållplats Parkudden. Därefter 5 min gångväg till skolan.