Till innehåll på sidan

Kvalitet och resultat

Skolans kvalitet kännetecknas av det som sker i vardagen. I varje möte, i varje klassrum, i varje elev. Resultatet av vardagens kvalitet följer vi systematiskt upp genom att mäta olika resultat. De resultat som varje år mäts och följs upp är bland annat betyg och nationella prov samt brukarundersökningen för elever och vårdnadshavare.

Sjöängsskolans systematiska kvalitetsarbete sker på olika nivåer. Dels hos den enskilde medarbetaren; lärarna som kontinuerligt utvärderar sin egen undervisning och all personal som gör utvärderingar utifrån sina uppdrag. Dels i arbetslag och i ämnesgrupper utifrån den målplanering som görs i augusti, dels av skolledningen som ansvarar för kvalitetssystemet och följer upp resultat och gör analyser.

Du kan läsa mer om våra resultat i Sjöängsskolans verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Du hittar dem i Skolplattformen under Dokument.

Dela:
Kategorier: