Sjöinformen mars 2015

Till alla vårdnadshavare med barn i Sjöängsskolan F-9

Vi hälsar alla elever och personal tillbaka efter sportlovspausen och går in i andra fasen av vårterminen på Sjöängsskolan.

Nya rektorns första intryck

Nu har jag arbetat mina tre första arbetsveckor på Sjöängsskolan. Jag har blivit väl mottagen av elever och personal och fått en bra överlämning av Inger Grundberg. Jag har gått runt i alla klasser och presenterat mig och jag har blivit glad över det jag sett. Jag har frågat eleverna i alla klasser vad de är stolta över på sin skola. Eleverna har bland annat svarat: Snälla kamrater, bra klass, trygg miljö, lärare som stöttar, inspirerar och genomför bra undervisning, roliga raster, bra elevcafé. Och i alla klasser, då menar jag alla, så har eleverna berömt skolmaten!

För att fortsätta vara bra måste man alltid bli bättre. Under våren kommer jag tillsammans med skolledning, personal, elever genom våra elevråd och föräldrar genom vårt förvaltningsråd att identifiera de områden vi vill arbeta med för att utveckla skolan vidare. Antimobbinggruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete nu i februari för att stärka det främjande och förebyggande arbetet och elevhälsogruppen kommer att påbörja ett motsvarande arbete under våren.

Nuläget i arbetslagen

Vårterminen präglas av de nationella proven för åk 3, 6 och 9. Mycket tid ägnas åt proven för dessa årskurser och vi strävar efter att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt genom att skapa en provsituation som är lugn och stressfri.

F-3 fortsätter att lära ut massa bra saker inom- och utomhus, haft sportlovsaktiviteter på fritids och börjat planera Skapande-skola projekt inför nästa läsår.

4-6 har genomfört sitt Skapande skola-projekt med Stockholmstema. Resultatet av arbetet kommer att visas för er föräldrar under Vivaldidagen den 22 april. Separat inbjudan kommer.

På 7-9 har de olika satsningarna som gjorts för att förbättra arbetsmiljön börjat ge bra resultat. Valentinfesten som arrangerades av elevrådet blev en trevlig och välbesökt kväll. Stort tack till personal, elevrådet och föräldrar som hjälpte till. Eleverna i åk 7-9 har gett gott betyg i utvärderingarna av den förebyggande narkotikainformationen som de fått i början av denna termin. Den 19 februari lyssnade åk 9 på en uppskattad föreläsning av Livia Fränkel, överlevare av förintelsen. Se gärna länk för mer info: http://www.dn.se/nyheter/sverige/livia-frankel-en-overordnad-pekade-pa-roken-och-sa-darinne-brinner-era-foraldrar/
V. 12 och 13 är det dags för PRAO för åk 8.

Ung livsstil

Föräldraföreningen och skolan planerar tillsammans att arrangera en föreläsning av livsstilspedagogen Anna Nygren längre fram i vår. Både elever respektive föräldrar och personal kommer att få träffa Anna. Anna har lång erfarenhet av arbete med barn och ungas livsstil. Sömn, mat och hälsa har stor betydelse för hälsan. Det har även användandet av datorer och mobiler. Att få kunskap om sin livsstil är ett första steg mot bättre hälsa. Och mår man bra lyckas man bättre i skolan. Det hänger ihop. Separat inbjudan kommer. Går gärna in och titta på hemsidan: http://unglivsstil.se/

Angela Svensson, Peter Ramstedt, Janne Green, Hasse Nilsson

Dela:
Kategorier: