Sjöinformen februari 2016

Vårterminen är igång och vi går mot ljusare tider. I denna Sjöinform vill vi bland annat informera om Stockholms stads nya vision 2040, om en app som heter Periscope, om ändring av skolans öppettider, om vårt mottagande av nyanlända elever och om vårt kommande arbete med normkritiska förhållningssätt.

Vision 2040

Stockholms stad vision, Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, beslutades av kommunfullmäktige den 19 oktober 2015. Visionen har ett tydligt helhetsperspektiv och för skolans del handlar det om att stadens skolor ska vara en bra skola för alla och sträva mot att ge jämlika livschanser för alla elever. På Sjöängsskolan innebär detta att vi dels jobbar med vårt främjande arbete – det som är bra för alla elever, samt att vi jobbar förebyggande – med insatser som minskar risker för utsatta grupper och individer. Vårt viktigaste uppdrag är att våra elever lyckas väl i skolan. Lyckas man väl i skolan så mår man ofta bra. Skolframgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga.

Periscope

För snart ett år sedan släpptes en app som heter Periscope. Den har blivit mycket populär bland barn och ungdomar och vi har sett ett ökat användande i skolorna, framförallt från mellanstadiet och uppåt. Även på Sjöängsskolan. Med appen filmar och live-sänder man direkt med mobilen. Ett vanligt användande är att man lägger ut utmaningar som man själv gör mot att få ”likes” och tittare.Ett problem med Periscope är att utmaningarna ofta blir grövre och grövre i jakt på fler tittare. Det kan handla om kränkningar mot andra elever eller lärare och inte sällan med sexualiserande innehåll. Oftast utan medgivande från den eller de som blir filmade. Vi behöver hjälpas åt för att förhindra ett missbruk av denna tjänst. Vi önskar att ni pratar med era barn om detta och hur man förhåller sig till sina medmänniskor och att filma/fotografera utan medgivande. Skaffa gärna appen själva så kan ni vara med och möta och diskutera vad som händer. Appen visar sändningar geografiskt så det är möjligt att zooma in ert närområde eller Sjöängsskolan. Sändningarna är öppna för alla så man behöver inte bli inbjuden för att titta.

Vi har samtalat om detta i klasserna och har därefter sett en minskad användning av appen på skoltid på Sjöängsskolan. Vi tror att er föräldranärvaro kan öka eftertanken ytterligare innan man livesänder kränkande material. Om ni ser och upptäcker kränkande material, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att fortsätta samtalen kring detta, vi tillåter inte att det filmas utan tillstånd och vi kommer att fortsätta att motverka all form av mobbning.

Skolans öppettider

Skolans expedition är som vanligt öppen kl. 08:00-16:30 med stängt för lunch 12:30-13:00. Entréerna till A-huset där expeditionen ligger låses efter lektionernas slut på eftermiddagarna, redan kl. 15:30 eller kl. 16:15. Om man vill nå expeditionen efter låsning, så är expeditionens telefonnummer anslaget på dörrarna. Ring, så kommer vi och öppnar. Vi vill förebygga att elever dröjer sig kvar i rasthallen efter skoldagens slut eftersom det rör sig mindre personal i byggnaden den tiden. Åtgärden minskar risk både för skadegörelse och otrygga situationer.

Nyanlända elever

Nyanlända eleverberättade vi om redan i höstas. Runt jul fick vi ytterligare en grupp nya elever och i vår förberedelsegrupp åk 7-9 är nu 27 elever inskrivna. Vi har fått trevliga initiativ från boende i området som har önskat att vi ska förmedla kontakt med någon av de nyanlända familjerna för att välkomna dem till vårt område. Ett glädjande initiativ! Om någon av er blir inspirerade av detta, så förmedlar vi gärna sådana kontakter där ni som familjer kan få möjlighet att bjuda hem någon av våra nya elever. Ett flertal av ungdomarna bor på ett boende här i Älvsjö, och har därmed haft mycket små möjligheter att komma hem till någon familj i Sverige eller att få nya bekantskaper med andra än sina nyanlända kompisar. Hör av er om ni vill bidra kring detta!

Normkritiska förhållningssätt

Normkritiska förhållningssätt och medvetna genusperspektiv är viktiga nycklar för att vår skolkultur ska vara välkomnande där var och en kan vara den man är och inte tvingas in i trånga fack. En större förståelse för olikheter gör att kränkningar och trakasserier minskar. Vi har därför valt att fokusera extra på detta. All personal kommer att få fortbildning i form av föreläsningar och vårt VI-team och vårt elevråd 6-9 kommer att få handledning. Och sist men inte minst kommer alla elever i åk 7-9 få lyssna till en föreläsning där även alla föräldrar bjuds in på samma sätt som vi gjorde förra året. På kvällstid, obligatorisk närvaro med föräldrar medbjudna. En särskild inbjudan kommer inom kort. Kvällsföreläsningen arrangerar skolan i samarbete med föräldraföreningen.

Nationella prov

Nationella prov kommer att prägla en stor del av vårterminen för åk 3, 6 och 9. Vi försöker skapa goda förutsättningar för eleverna vid genomförandet av proven så att de känner sig bekväma och trygga i dessa situationer. Proven är viktiga verktyg för oss för att säkerställa en likvärdig bedömning. Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er genom att ni hjälper till att prioritera att inte planera in resor eller andra ledigheter under denna period.

 

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, rektor

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor F-3

Jan Green, biträdande rektor 4-6

Mats Olsson, biträdande rektor 7-9

Dela:
Kategorier: