Celebert besök på Sjöängsskolan

Utbildningsminister Gustav Fridolin och stadschef Björn Andersson från UNDAP, FN, valde att förlägga lanseringen av en FN-rapport till oss på Sjöängsskolan. Rapporten handlar om betydelsen av tioåriga flickors utveckling världen över för att världen i stort ska kunna nå de 17 globala hållbarhetsmålen till 2030.

Eleverna i åk 4 och 5 diskuterade under veckan de globala målen, sina egna drömmar inför framtiden och vad Sverige bör göra för att målen som ska kunna bli uppfyllda till 2030. De fick förbereda frågor och vid en samling i idrottshallen fick fyra elever representera klasserna och ställa frågor till ministern och FN. Det var högtidligt och en stämning i luften av viktiga frågor. Nivån var hög, både på elevernas frågor och på deras engagemang och intresse kring frågorna. Både elevernas, ministerns och FN:s viktigaste slutsats var att skola och utbildning, globalt framförallt för flickor, är det allra viktigaste för att de globala målen ska nås.

Dela:
Kategorier: