Sjöinformen april 2017

Vi är nu inne i den sista fjärdedelen av läsåret och så här års är det lätt att uppleva att tiden går rasande fort. För årskurs 3, 6 och 9 fylls tiden till stor del med nationella prov och många utomhusaktiviteter får ta plats i undervisningen. Vi vill i denna Sjöinform bland annat berätta om förändringar i skolledningen och om hur vi arbetar för att minska diket mellan stadieövergångarna för årskurs 3 till 4 och årskurs 6 till 7.

Förändringar i skolledningen.

Jan Green, biträdande rektor med ansvar för årskurs 4-6, kommer efter många härliga år på Sjöängsskolan gå vidare till en tjänst på Långbrodalsskolan. Jannes sista dag på Sjöängsskolan är den 3 maj. Till vår hjälp kommer Magnus Johansson att arbeta som tillförordnad biträdande rektor tills dess att vi har rekryterat en ny biträdande rektor. Magnus kommer närmast från Sjöviksskolan och har lång erfarenhet som skolledare.

Stadieövergångar

Den här tiden på året kan vara pirrig för årskurs 3 och 6 då eleverna vet att de kommer att delas in i nya klasser till nästa termin och att de kommer ta ett kliv över till nästa stadium. På Sjöängsskolan väljer vi att alltid forma om klasserna inför årskurs 4 och årskurs 7. Att två gånger under grundskoletiden få uppleva nya klasskonstellationer har visat sig vara utvecklande för eleverna och ger dem möjligheter att hitta nya roller och nya kamrater. Men det kräver också att vi gör ett bra förarbete och aktivt arbetar för att skapa trygghet så att grupprocessen blir så bra som möjligt!

Årskurs 3 har vecka 16 visats runt i B-huset av elevrådets representanter. Flera aktiviteter kommer att genomföras under våren för att förbereda treorna, också i de nya klasskonstellationerna, och de kommer också få lära känna sina nya lärare lite grann redan nu. Viss personal kommer dessutom att följa med från årskurs 3 till årskurs 4 för att skapa trygghet. På motsvarande sätt kommer sexorna att förberedas. De kommer i sina nya klasser också få klasskamrater från flera andra skolor som har valt Sjöängsskolan inför årskurs 7. De blivande mentorerna kommer att träffa sexorna under våren. Och under nästa läsår kommer de nya klasserna i åk 4 och 7 arbeta mycket med lära-känna-aktiviteter och sådant som stärker gruppkänslan och ökar tryggheten.

Goda exempel-mässan

Något vi tidigare berättat om är det arbete som kallas MVP som vi genomfört med årets sjuor. Det är ett samarbete med Johan Skytteskolan och Älvsjö stadsdel och MVP står alltså för ”Mentorer i våldsprevention” och syftar till att förebygga alla former av våld och kränkningar genom att öka elevernas kunskap och beredskap för att göra goda val i olika situationer. Nu är vi tillsammans med Johan Skytte och Älvsjö sdf utvalda att delta på Goda exempel-mässan för att berätta för övriga verksamheter i staden om vårt arbete.

Internationellt utbyte

Vi har även detta läsår haft ett fortsatt utbyte med partnerskolor runt om i Europa. Två elever från Sjöängsskolan har också varit utbytesstudenter i Belgien och Österrike och vi har i vår tur tagit emot två elever från Spanien och Österrike. Vi har också haft en tysk lärarstudent hos oss i två månader. Detta tillsammans med att vi under året har tagit emot många nyanlända elever från flera olika länder gör att vi får nya perspektiv på både svensk skola i allmänhet och Sjöängsskolan i synnerhet. Det som vi sammanfattningsvis får höra när vi jämför skolsystem med våra gäster och våra nyanlända elever är att svensk skola är en skola för alla och en skola som inte differentierar elever i tidiga åldrar. Att elever och lärare har en mer vänskaplig relation, att lärare fungerar mer som förebilder än som auktoriteter, att våra elever lär sig att tala, diskutera och vara frimodiga i att uttrycka sina tankar och åsikter. Det finns alltså mycket att vara stolt över gällande svensk skola och glädjande att även PISA-resultaten senast pekade i en positiv riktning!

Förbättrade lokaler

B-huset är nu färdigrenoverat! Nya fräscha ytskikt, ny belysning och en mycket bättre ljudmiljö. Både personal och elever har varit väldigt flexibla och tålmodiga i att anpassa sig så att arbetet har kunnat genomföras så snabbt som möjligt. Invigning av huset skedde högtidligt förra veckan.

Nu fortsätter vi med A-husets korridorer och trapphus. Samarbetet med vår fastighetsvärd SISAB fungerar utmärkt och skolgården kommer få ytterligare förbättringar under sommaren.

Påminnelse om viktiga datum vt 17:

  • PRAO åk 8: 2 maj till 12 maj
  • Växthusdagen: Onsdag 17 maj
  • Lovdag Kristi Himmelsfärd: Fredag 26 maj
  • Kvällsföreställning kabaré: Tisdag den 30 maj
  • Studiedag: Måndag 5 juni
  • Lovdag Sveriges nationaldag: Tisdag 6 juni
  • Skolavslutning: Fredag 9 juni

 

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, rektor

Mats Olsson, biträdande rektor

Jan Green, biträdande rektor

Magnus Johansson, tf biträdande rektor

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor

Dela:
Kategorier: