Sjöinformen december 2017

December är här med de sista skolveckorna innan jullovet kommer med paus och återhämtning. Höstterminen har varit fylld av lärande och utvecklande aktiviteter. I denna Sjöinformen vill vi trycka på  vikten av varsamhet i trafiken runt skolan samt lyfta några fokusfrågor för skolan.

Klart med ny biträdande rektor till mellanstadiet. Vår nya biträdande rektor heter Carolin Heyer och hon börjar på Sjöängsskolan den 27 februari. Carolin kommer närmast från Alviksskolan och en tjänst där som biträdande rektor. Carolin har erfarenhet av både låg-, mellan och högstadiet och av att driva utvecklingsarbete kring både undervisning och elevhälsa. Vi är väldigt glada över att välkomna Carolin till oss!

Decembermörker och trafiken runt skolan. Under det senaste året har skolan tillsammans med Föräldraföreningen och SISAB arbetat för en förbättrad trafiksituation vid A-huset mot Gripsholmsvägen. Avlämningsplatser har tillskapats längs med A-huset och nya skyltar är på plats. För att alla barn ska vara trygga krävs nu att ni föräldrar som lämnar era barn följer anvisningarna enligt skyltarna, att ni undviker att backa i området, samt att ni sänker hastigheten. Det är enkelriktat vid avlämningsplatserna och man kör in nerifrån. Ingen parkering/avlämning bakom matsal och D-hus.

Värst är situationen från kl. 8:00 till 8:10 och vi vädjar till er att inte stressa vid avlämning och vara mycket aktsamma. Det har inträffat flera tillbud och alla måste ta sitt ansvar för att inte bidra till att något ytterligare händer.

Man kan också hjälpas åt med en vandrande skolbuss så som Lena och barnen ovan från 1C gör.

#metoo. Vi har så klart uppmärksammat den senaste tidens stora ämne #metoo. Personalen har jobbat med det på lite olika sätt beroende på elevernas ålder, allt från samtal om rörelsens ursprung och omfång samt hur vi kan åstadkomma förändring, till arbete med de yngre om rätten att bestämma över sin egen kropp. Åk 8 har lyssnat på en föreläsning av Män för Jämställdhet. Mycket uppskattad. Åk 9 på tur att få lyssna till samma sak den 19/12. Det är viktigt att vi nu fortsätter samtalet kring normkritik och sexuella trakasserier när mediastormen börjar lägga sig. Vi på skolan är eniga om att arbetet med att ändra attityder och förhållningssätt måste fortsätta!

Digitalisering och forskning kring programmering. Från och med nästa läsår får digitalisering och programmering en framlyft plats i läroplanen. Digitalisering kommer att tjäna som en hävstång för lärandet om vi gör detta på ett bra sätt! Vi kan interagera, samarbeta och kommunicera på nya sätt lärare och elever emellan. Digitalisering handlar både om kunskap och om demokrati, om alla elevers möjlighet att delta i det digitaliserade samhället. Och programmering är spännande. Vi har börjat nosa på det och på elevens val i 4-6 programmeras det redan för fullt. Men på det sätt det nu skrivs in i läroplanen är något helt nytt, har aldrig gjorts förr, vilket både är roligt och svårt. Just därför har vi valt att delta i ett forskningsprojekt där lärare tillsammans med forskare från Stockholms universitet samarbetar för att utveckla undervisningsmetoder kring programmering. Sjöängsskolan bidrar alltså till framtidens undervisning i programmering!

Musikhjälpen. Även i år kommer eleverna på Sjöängsskolan åk 6-9 att få möjlighet att bidra till musikhjälpen. Måndag den 11 december organiserar Johanna Ramstedt sweatshop i textilslöjdssalen med tillverkning av produkter som sedan kommer att finnas till försäljning i elevcaféet i Växthuset. Kom dit och fynda och bidra till bekämpning av barnsexhandel!

Viktiga datum.

  • 21 december. Terminsavslutning. Vanlig skoldag fram till lunch.
  • 9-10 januari. Studiedagar. Fritids stängt.
  • 11 januari. Terminsstart. Läsning enligt schema.
  • V. 9, 26 februari till 2 mars. Sportlov.
  • V.14, 30 mars - 6 april. Påsklov.
  • 30 april, lovdag.
  • 11 maj, lovdag Kristi himmelsfärd
  • 6 juni, lovdag.
  • 8 juni, skolavslutning.

 

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, rektor

Mats Olsson, biträdande rektor

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor

Dela:
Kategorier: