Sjöinformen juni 2018

Skolavslutningen stundar och sommaren är redan på plats sedan början av maj. Vi vill här berätta om årets brukarundersökning och om hur vi förbereder inför nästa läsår. Kommande byggprojekt och skrivningar i lokalpressen om vår skola vill vi också informera om. Och förstås tacka alla för året som gått och önska glad sommar!

Kök & matsal.

I Stockholm Direkt publicerades i veckan en artikel om Sjöängsskolans kök och matsal. Bakgrunden till artikeln är att vår ansökan om nytt kök och matsal äntligen kommit upp för behandling i Utbildningsnämnden och att handlingar därmed blir tillgängliga för media att ta del av. Tidningen hade ingen kontakt med oss på skolan inför publicering - synd för då hade vi kunnat nyansera bilden och ge fakta i frågan. Vi på skolan gjorde i juni 2016 en ansökan om ombyggnation av kök och renovering av matsal. Vårt kök är litet, gammalt och slitet och vi behöver fler platser i matsalen. Vid tidpunkten när ansökan gjordes fanns svartmögel runt grovdisken. Detta sanerades under 2016. Ombyggnationen beror alltså inte på att det skulle vara farligt att äta i vår matsal!

Vi är glada över att projektet nu går framåt och att beslut fattas av politiken så att vi får ett helt nytt kök och en helt renoverad matsal. Först nu kan vi alltså gå ut med informationen då de första viktiga besluten har blivit fattade. Det gamla köket rivs helt och hållet. Om allt löper på enligt plan så flyttar vi kök och matsal till en paviljong i början av 2019 under ombyggnationen och sedan till ett helt nytt modernt kök och en helrenoverad matsal 2021. Fram till dess gör vår kökspersonal underverk utifrån de förutsättningar som finns och ser till att vi får god och bra mat varje dag!

För att vi verkligen ska få fakta kring den oro som satt fart efter artikeln kring svartmögel så har SISAB omedelbart satt in instrument för mätning. Vi får en analys av resultatet v. 23. Om skadliga sporer skulle finnas i luften kommer nya åtgärder vidtas skyndsamt. Fakta bättre än rykten och oro!

Temperaturmätning av Sjöängsskolan

Denna vecka har vi fått resultatet på årets brukarundersökning. Elever i åk 2, 5 och 8, elever på fritids samt ni vårdnadshavare svarar där på frågor om skolan. Vi har ännu inte hunnit analysera resultaten, men med lite snabb matematik kan vi se att våra elever på sammanlagt 40 av de 66 frågor de tillsammans svarar på i de olika årskurserna är mer positiva än snittet i staden. Allra mest positiva är eleverna i åk 5. På 19 av de 66 frågorna svarar eleverna i de olika årskurserna lika som snittet i staden och endast på 9 av 66 frågor svarar de något mer negativt än snittet i staden. Det som sticker ut mest positivt är att eleverna uppger att de får hjälp när de behöver det, att de trivs, känner sig trygga och att de har någon att vända sig till på skolan. Det som sticker ut negativt är att eleverna i liten utsträckning tycker att vi jobbar digitalt.

Som jämförelse gjorde eleverna i åk 5 och 9 Skolinspektionens årliga enkät på höstterminen. Där var resultatet genomgående långt mer positivt än både snittet för staden och för riket. Främst för åk 5 var överlag supernöjda! Våra nior hade också anmärkningsvärt höga resultat på trygghet och trivsel.

Ni föräldrar har inte svarat riktigt lika positivt som era barn på brukarundersökningen, utan mer likt snittet för staden, och också i era svar är det arbete digitalt som sticker ut negativt. Så bra då att just digitalisering är något vi kommer att arbeta mer med framöver!

Förberedelser inför nästa läsår

Förskoleklasserna har denna vecka fått prova på att ”vara ettor” tillsammans med eleverna i årskurs ett. Spännande och roligt. Årskurs tre har besökt mellanstadiet, provat ”riktig” engelskalektion, besökt eftis och skrivit brev till sina nya lärare om sig själva. Sexorna har besökt högstadiet och träffat nyckelpersoner som de kommer att jobba med nästa läsår. Allt detta för att förbereda eleverna på kommande förändringar på ett lustfullt sätt.

En annan viktig förberedelse är hur vi planerar vem som ska arbeta med vilken klass. Vi har gjort flera nya rekryteringar till mellanstadiet och haft förmånen att kunna välja bland många bra ansökningar. Med vår nya biträdande rektor Carolin på plats och flera nya lärare blir det en verklig nystart på mellanstadiet! Till förskoleklasserna har vi också rekryterat, men för övrigt är det mycket stabilt i personalgrupperna både på låg- och högstadiet. På högstadiet får vi en ny idrottslärare men i övrigt har vi samma personal. Vi förstärker elevhälsan med ytterligare en skolsköterska vid sidan om Agneta och vi har också anställt en psykolog. Lärare och annan personal är vår viktigaste tillgång och det ser med andra ord riktigt bra ut inför 1819!

Skolplattformen

Den nya Skolplattformen är också något vi förbereder oss inför och ser fram emot! Ni där hemma kan också behöva förbereda er för ni kommer att behöva skaffa ett bank-ID om ni inte redan har det för att kunna logga in. Vi vill redan nu berätta att all kommunikation mellan hem och skola kommer att gå via Skolplattformen. Där kommer vi bland annat att publicera nyhetsbrev från skolledningen, veckobrev från lärarna och där kommer vi att lägga upp pedagogiska planeringar samt rapportera bedömning av elevernas arbete. Äntligen kommer vi att få en plattform som är utformad både utifrån elevernas, föräldrarnas och skolans olika behov och önskemål! Mer information kommer att komma i samband med skolstarten i augusti.

 

Skolavslutning den 8 juni äger rum på övre skolgården i år med scenen i hörnet vid A1. Varmt välkomna!

09:00             F-3

10:30             4-6

12:00             7-9

 

Föräldrar till åk 9 är också välkomna till mingel inför niornas fest på måndag den 4 juni kl. 18:15 på skolgården.

 

Viktiga datum för höstterminen 2018

Fritids stängt 14 och 15 augusti

Skolstart: Måndag 20 augusti

Höstlov v. 44

Terminsavslutning: Fredag 21 december

 

Ett stort tack för gott samarbete under året från både skolledning och all personal på Sjöängsskolan!

 

Med önskan om en härlig sommar,

 

Angela Svensson, rektor

Mats Olsson, biträdande rektor 7-9

Carolin Heyer, biträdande rektor 4-6

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor F-3

Dela:
Kategorier: