Programmering i undervisningen - Sjöängsskolan är medforskare!

Att undervisa i programmering med elever från årskurs 1 till 9 är aldrig förut genomfört på det sätt som nu ska ske i alla Sveriges skolor. Sedan sommaren 2018 har vi nya skrivningar i läroplanen kring programmering i matematik och teknik. Det är ny mark som ska brytas och nya kunskaper som ska erövras, prövas och utvärderas. Sjöängsskolan deltar i forskningsprogrammet "Programmering i undervisningen". Tillsammans med forskare från Stockholms universitet och skolor i Stockholm och övriga landet tar vi fram evidens och beprövad erfarenhet kring hur vi kan undervisa i programmering med elever från 6 till 16 år. 

 

Arbetet är spännande och utmanande och det är fantastiskt att få bidra till en kunskapsbas för Sveriges lärare på detta nya område. Det absolut bästa i arbetet är dock vad som händer i våra klassrum när vi arbetar med programmering. Elevernas engagemang och upptäckarglädje när de får utforska hur man kan lösa problem genom att använda kod är något alldeles extra. Lustfyllt lärande med problemlösning när det är som bäst! Lärarna som deltar i projektet kommer att sprida ny kunskap till övriga lärare på skolan.

Dela:
Kategorier: