Sjöinformen - november 2018

Halva höstterminen har gått och höstlovet ger en bra paus och återhämtning inför november och december. Här vill vi informera om sådant som är på gång på skolan och också ge ett par exempel på sådant som lyckats väl under hösten så långt.

Idrotten v. 45-51.

Renoveringen av idrottshall och omklädningsrum fortsätter hela terminen ut, och inte som planerat vara klart till 1 november. Detta beror på att en vattenskada har upptäckts under renoveringen. Det goda som följer är att renoveringen blir mer omfattande än vad som först planerats och det kommer att bli ännu finare och bättre när det blir klart. Dessutom har våra lösningsfokuserade och kreativa idrottslärare tänkt ut både undervisningsinnehåll och aktiviteter som vi inte alltid annars lägger så mycket tid på, men som också ingår i ämnet.

Så här löser vi idrotten under v. 45-51: Åk 1-3 kommer ha undervisningen på hemmaplan vid ett tillfälle per vecka. Vi kompenserar färre idrottslektioner genom att integrera fysisk aktivitet både i undervisning och raster. Åk 4-9 kommer ha sin undervisning i Enskede rackethall vid ett längre lektionspass per vecka, ca 1 timme och 40 minuter. I rackethallen blir det förstås en hel del racketsport, men undervisningen kommer också ha annat innehåll såsom dans, styrketräning m.m.

Rackethallen har andra kunder i hallen samtidigt som vi är där vilket ställer höga krav på att våra elever sköter sig. Om idrottslärarna gör bedömningen att en elev missköter sig kommer eleven få stanna i skolan och få arbeta med annat skolarbete under den här perioden.

Eleverna kommer att åka med vanlig SL-buss till och från rackethallen. Det är en resa på 5 minuter och bussarna går frekvent och schemat läggs för att tiderna ska fungera. Vid resorna till och från skolan kommer det alltid att följa med två personal, och det kommer alltid att finnas en kvinnlig och en manlig personal med i pojkarnas respektive flickornas omklädningsrum. Vi vill säkerställa att det är tryggt och säkert för eleverna i ny miljö och med nya rutiner. Eleverna får scheman för v. 45-51 med sig hem inför höstlovet så att ni kan se vilka tider som gäller.

Kök & matsal

Även detta projekt blir fördröjt. Det är ett stort projekt och många bitar ska gå i lås. Matsalspaviljongen kommer att finnas på plats från slutet av april 2019 om tidplanen håller. Vi kommer att flytta in i det nya köket och den renoverade matsalen i augusti 2021.

Fritidslyftet

Fritidslyftet heter en utbildning som all personal på fritids och eftis har genomgått i höst. Det handlar om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. Personalen har fördjupat sig i den nya delen i läroplanen som handlar om fritidshemmet. De har observerat verksamheten, frågat eleverna om verksamheten och gjort fantastiska pedagogiska planeringar som de genomfört där eleverna har fått utveckla och träna olika förmågor. Mycket lärande pågår på fritids och eftis!

Programmering

Programmering är också något nytt i läroplanen. I F-3 programmeras det analogt. En elev i åk 1 berättade häromdagen entusiastiskt hur de hade programmerat sin lärare Annamaria att bre en macka. Men det blev tokigt för de hade ”skrivit fel kod” och mackan fick inget smör... Se där, ämnesspecifika begrepp redan på gång i årskurs 1! I 4-6 programmeras det på elevens val och på tekniken i 7-9 är det i full gång. Något väldigt spännande händer när man undervisar i programmering. Eleverna och lärarna lär tillsammans och klassrummen fylls av problemlösning och samarbetet och eleverna vill inte ta rast. Sjöängsskolan deltar i ett forskningsprojekt för att utveckla undervisningen i programmering – spännande och utvecklande!

Skolplattformen

Skolplattformen är i full gång, både med sina förtjänster och sina barnsjukdomar. Vi publicerar nu veckobreven i Skolplattformen för alla klasser utom för förskoleklasserna som snart också kommer att vara igång. Nästa steg är att vi börjar använda modulen Planering & bedömning. När det har kommit igång blir det lättare för er vårdnadshavare att följa skolarbetet. En annan del som är på gång är Elevdokumentation vilket betyder att ni till exempel kommer kunna läsa skriftliga omdömen i plattformen. Trots all kritik som riktats mot Skolplattformen i media och trots krångel med inloggningar och åtkomst har vi stora förhoppningar om att Skolplattformen kommer att bli ett mycket bra verktyg. Redan nu sker den mesta interna kommunikationen där, och vi har så smått börjat komma igång med vissa klasser med både uppgifter och kommunikation lärare – elever med positiva effekter på lärandet.

Om ni har problem med Skolplattformen, kontakta alltid supporten! Telefonnummer: 08-508 11 552. E-postadress: e-support@stockholm.se

Viktiga datum

Höstlov v. 44

Föräldramöte åk 3: 27 november

Föräldramöte åk 6: 4 december

Terminsavslutning: 21 december

Fritids stängt: 8-9 januari

Skolstart: 10 januari]

 

Höstlovshälsningar,

 

Angela Svensson, rektor

Mats Olsson, biträdande rektor 7-9

Carolin Heyer, biträdande rektor 4-6

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor F-3

Dela:
Kategorier: