Sjöinformen april 2019

Våren har kommit på allvar och tiden fram till sommarlovet brukar gå rasande fort. Mycket lärande ska dock ske innan vi sjunger Den blomstertid… Vi vill i denna Sjöinformen lyfta temat kommunikation, slå ett slag för Skolplattformen samt berätta om hur byggprojekten på skolan fortlöper.

Temamöte om kommunikation. Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för ett gott samarbete. Men det inte heller okomplicerat. Därför har skolan och föräldraföreningen tillsammans beslutat att vi vill ta tag i detta med målet att utveckla kommunikationen ytterligare. Skolan och föräldraföreningen bjuder in till ett möte på temat den 15 maj kl. 18:00-19:30 i paviljongen. Alla vårdnadshavare som är intresserade av att diskutera detta tillsammans med skolledningen är välkomna. På mötet kommer vi att prata om vilka önskemål ni föräldrar har gällande information från skolan, skolans syn på saken och hur vi kan utveckla detta på bästa möjliga sätt.

Skolplattformen är i högsta grad en viktig kommunikationskanal. Plattformen är nu igång med allt färre barnsjukdomar och med allt fler förtjänster. Vårt mål är all kommunikation på gruppnivå med vårdnadshavare ska ske via plattformen från och med augusti, d.v.s. veckobrev, rektorsbrev såsom Sjöinformen samt nyheter av olika slag. Med detta brev bifogas även skolans kommunikationsplan som tydliggör vilka kanaler vi använder till vilken information. Om ni har problem med Skolplattformen, kontakta alltid supporten! Telefonnummer: 08-508 11 552. E-postadress: support.skolplattformen@stockholm.se

Enkät om Skolplattformen. V. 18 kommer vi att skicka ut en kort enkät för att få en uppfattning om i vilken omfattning ni vårdnadshavare använder plattformen och vilka problem ni eventuellt stöter på. Enkäten mejlas ut via klasslärare och mentorer under v. 18. Svaren blir en del av underlaget för diskussionen den 15 maj. Vi blir ytterst tacksamma för era svar!

Kontaktuppgifter i Skolplattformen. Det är viktigt att korrekta kontaktuppgifter till er finns i Skolplattformen. Detta för att vi alltid ska kunna nå er om något händer era barn och för att ni ska få del av viktig information. Vi kan inte uppdatera era kontaktuppgifter, det är bara ni själva som kan göra det. Så här gör du: Logga in på Mina sidor på webbplatsen www.stockholm.se.

Direktlänken till denna e-tjänst är https://etjanster.stockholm.se/MinaSidor/

Webbadressen till en användarguide för hur man gör sin uppdatering är http://supportguider.stockholm.se/2484.guide

Brukarundersökningen 2018 har nu kommit. Vi tackar alla vårdnadshavare i F-klass, årskurs 2 och på fritids som svarade på enkäten. Eleverna i årskurs 2, 5 och 8 har också svarat på frågorna som spänner över både kunskaper och lärande, trygghet och trivsel samt inflytande. Vi går nu igenom resultaten i de klasser som genomfört enkäten, men analyserar också på skolnivå i juni när vi utvärderar läsårets resultat. Vid en första översyn kan vi se att våra elever generellt känner sig trygga och de har inflytande över sitt lärande, men att vi behöver jobba mer med arbetsron. Det som sticker ut negativt är hur ofta eleverna får jobba digitalt, något som kommer att förändras väsentligt under nästa läsår då vi flerdubblar antalet iPads och elevdatorer.

Trafikinitiativet. Tack alla föräldrar som under vecka 17 deltagit i en insats för att skapa säkrare trafiksituation vid lämning på morgnarna. Och tack till er föräldrar som är noga med att vara försiktiga och hänsynsfulla i trafiken runt skolan och också ni som bidrar till att era barn går och cyklar till skolan. Vi vill be alla som lämnar med bil att noga följa skyltning och vara så varsamma det bara går vid hämtning och lämning. Ni som kör era barn till skolan är nämligen den största riskfaktorn för alla elever som kommer till skolan vid den tiden på morgonen.

Kök & matsal. Rivning av kök påbörjas i sommar och matsalspaviljongen som ska ersätta kök och matsal under byggtiden kommer börja byggas inom kort. Matsalspaviljongen har fått en ny placering. Den kommer inte att byggas på allmänningen bakom D-huset, detta p.g.a. alltför dåliga markförhållanden. Istället kommer den att byggas i vinkel mot A-huset på övre skolgården. Det blir en tvåvåningsbyggnad med mottagningskök.

Det innebär att det blir mindre lekyta för mellanstadiet på övre skolgården. Vi kompenserar det i alla fall något genom att byta ut lekredskap till mer mellanstadieanpassade sådana och genom att organisera för rastverksamhet nere på grusplanen i högre utsträckning än idag. Tidsplanen står kvar med planerad inflyttning i nytt kök och renoverad matsal till januari 2021. Under byggtiden kommer maten att levereras från Eriksdalsskolan.

Viktiga datum

1 maj helgdag

30 maj helgdag

31 maj lovdag

6 juni lovdag

11 juni skolavslutning

14 juni fritids stängt

19 augusti skolstart

 

Soliga vårhälsningar,

Angela Svensson, rektor

Mats Olsson, biträdande rektor 7-9

Carolin Heyer, biträdande rektor 4-6

Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor F-3

Dela:
Kategorier: