Sjöinformen augusti 2019

Välkomna tillbaka efter sommarlovet! Vi på Sjöängsskolan ser fram emot ett nytt läsår fyllt av lärande, utveckling och goda relationer. Vi har jobbat hårt för att ställa iordning inför skolstart med anledning av alla byggprojekt på skolan. Nu är det mesta på plats. Här kommer information inför läsåret och sådant som är på gång denna hösttermin.

Föräldramöten. I år kommer de flesta årskurser att samlas i respektive klassrum, och inte som vi brukar i matsalen, eftersom den håller på att byggas om. Särskild inbjudan kommer, men datum kan ni boka redan nu:

Förskoleklass och årskurs 1: Den 5 september kl. 18
Årskurs 2 och 3: Den 10 september kl. 18
Årskurs 4-6: Den 12 september kl. 18
Årskurs 7 och 8: Den 5 september kl. 18
Årskurs 9: Den 3 oktober. Mötet blir en kombination med gymnasieinformation och föräldramöte med klassens mentorer.
Förberedelsegruppen: Den 10 oktober kl. 18

En särskild temakväll om narkotika kommer vi att arrangera i samarbete med stadsdelsförvaltningen i Älvsjö, polisen och Johan Skytteskolan. Alla föräldrar är välkomna. Det blir kunskapspåfyllning om allt kring narkotika som är bra att veta som förälder till ett barn som växer upp idag. Temakvällen kommer att äga rum i mitten av september. Särskild inbjudan kommer.

Skolplattformen: Klassteamen där lärarna publicerar veckobrev till er vårdnadshavare har ännu inte kommit igång denna termin. Vi räknar med att det ska fungera som vanligt från nästa vecka och då kommer veckobreven åter att publiceras på Skolplattformen. Vi kommer successivt under hösten börja använda Skolplattformen för att publicera planeringar i ämnen vilket gör att ni bättre kan följa skolarbetet.

Köket & matsalen. Köket har nu rivits och vår skolmat levereras från Eriksdalsskolan fram till dess att vårt nya kök står klart januari 2021. Under höstterminen äter vi i skolans matsal som har avskilts från bygget i köket. Det innebär att det är färre sittplatser och vi måste använda engångsmaterial. Under hösten byggs den tillfälliga matsalspaviljongen på övre skolgården. I den kommer vi att äta under hela 2020. Vi har beslutat om nya och tydliga ordningsregler i matsalen och en tydlig struktur för att säkerställa god matro för alla elever. Vi vill påminna alla vårdnadshavare om vikten av att vi får in underlag för medicinsk specialkost för alla elever som har rätt till detta.

Trafik. Avlämningsplatsen längs med A-huset mot Gripsholmsvägen är nu avstängd. Mälsåkersvägen har blivit enkelriktad och första delen är avsedd som avlämningsplats och på andra halvan tillåts parkering. Man kan alltså köra in på Mälsåkersvägen från Gripsholmsvägen och parkera 10 minuter för att lämna sitt barn. Som tidigare uppmanar vi er vårdnadshavare att undvika att skjutsa barn till skolan. Om ni ändå behöver göra det, ber vi er om möjligt att parkera en längre bit från skolan och promenera tillsammans sista biten. Andra alternativ är hjälpas åt med vandrande skolbussar och allra helst förstås, att gå eller cyklas med sitt barn till skolan. Vi behöver alla hjälpas åt för att det ska fungera så smidigt som möjligt och framförallt för att det ska vara en säker trafiksituation för barnen på väg till och från skolan. Klicka på länken för att se en översiktsbild över trafikflödet: trafik-ht19.png

Cykelställ. Cykelställen bakom matsalen har avlägsnats med anledning av bygget. Vi kommer att öka på med fler cykelställ på två ställen på nedre delen av skolgården.

Vi ser fram emot ett läsår fyllt av lärande och utveckling!

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, rektor, biträdande rektorer Mats Olsson, Carolin Heyer, Hans-Olof Nilsson och all personal på Sjöängsskolan

 

Dela:
Kategorier: