Information med anledning av coronavirus - fortsatt planering

Regeringen har meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudmän möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19. Det betyder i nuläget inte att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta andra beslut. Det är grundskoledirektör eller gymnasiedirektör som beslutar om en eventuell stängning av en skola, i samråd med rektor och andra relevanta professioner. Det har förekommit felaktigheter i mediernas rapportering kring detta.

På Sjöängsskolan har vi förberett oss för olika scenarier och har skapat en beredskap för att arbeta på alternativa sätt om nya beslut skulle fattas. Vår digitala utbildningsmiljö erbjuder bra möjligheter att både ge och lämna in uppgifter, göra bedömningar, föra dialog med mera, vilket skapar en flexibilitet under de ständigt föränderliga omständigheter som råder just nu.

Med anledning av det rådande läget kring Corona har rektor beslutat följande för Sjöängsskolan:

Senarelagd lektionsstart. Från och med tisdag den 17/3 (studiedag måndag 16/3) kommer skoldagen att börja kl. 08:30 för alla de lektioner som normalt börjar kl. 08:10. Varför? Vi kommer dagligen behöva se över bemanningen och omfördela personal mellan de olika stadierna vid behov. Vi behöver samla personalen på morgnarna för att ombesörja detta.

Morgonomsorg på fritids. Morgonomsorg kommer att finnas för F-3. Vi vill dock uppmana de vårdnadshavare som har möjlighet att lämna sina barn senare på morgonen. Vi rekommenderar lämning mellan kl. 08:00 och 08:25. Vi kommer inte att erbjuda någon morgonomsorg för årskurs 4-6.

Sjöängsskolan kommer inte att anlita tolk på plats från tolkförmedling. Endast telefontolk. Varför? Riskbedömning kring att tolkar har ett brett arbetsfält, besöker många olika platser och personer vilket kan vara en riskfaktor.

Sjöängsskolan kommer inte att anlita vikarier från vikarieförmedlingar så långt det är möjligt. Varför? Riskbedömning kring att vikarier från förmedlingarna har ett brett arbetsfält, besöker många olika platser och personer vilket kan vara en riskfaktor.

Utflykter: En noggrann risk och konsekvensanalys skall göras innan utflykten. Bedömningen ska stämmas av med närmsta chef för att säkerställas att utflykten kan genomföras utan risk.

Varför? I detta läge måste vi analysera varje typ av utflykt, resor med kollektivtrafik, externa besök med noggrannhet och väga mot de riktlinjer vi har från förvaltning, Folkhälsomyndigheten etc.

Städrutiner: Alla kontaktytor prioriteras. Extra rengöring av alla handtag o. dy. med desinficerande rengöringsmedel.

Samtal om handhygien i alla klasser. Rutiner för handtvätt med de yngre eleverna säkerställs av personalen. Tvål och pappershanddukar på alla toaletter ska noggrant fyllas på löpande. Handsprit på alla personaltoaletter och i matsalen. Ej på elevtoaletter då vi måste prioritera. Vi har beställt mer handsprit men det är för närvarande slut hos leverantören.

Beredskapsplan: Skolledningen har tagit fram en beredskapsplan med bland annat fokus på hur vi bemannar utifrån ett scenario med hög personalfrånvaro. I den planen gör vi ett antal prioriteringar för verksamheten, preliminärt formulerat på följande sätt:

​​​​​​​Bemanning verksamhet

  1. Bemanna F-3 före 4-9
  2. Bemanna 4-5 före 6-9
  3. Om vi behöver genomföra ovan: Elever åk 6-9 i första hand de som jobbar hemifrån via Teams. Åk 4-5 i andra hand.
  4. Vid distansundervisning via Teams uppdras åt ett mindre antal lärare att planera undervisningen i Teams, även för de grupper som man inte undervisar. Detta för att frigöra personal till F-3.
  5. Undervisning prioriteras före utvecklingssamtal och andra aktiviteter som inte är undervisning
  6. Om det blir ont om personal även för att genomföra verksamheten för F-3 prioriteras omsorg före undervisning.
  7. Prioritera bemanning i skolmåltiden.
  8. Eventuellt ställa in aktiviteter såsom Växthusdagen. Beslut fattas vid behov.

Bemanning styrning och ledning vid sjukdom:

  1. Rektor ersätts av någon av de biträdande rektorerna. Biträdande rektorer ersätter varandra.
  2. I det fall hela skolledningen är frånvarande är Mathias Mähler, IT-pedagog, ställföreträdande rektor och arbetslagsledarna uppdras att vara närmast ansvariga för operativ ledning i det dagliga arbetet för sina arbetslag.

 

Skolverket, frågor och svar om Corona covid-19 till skolor och förskolor (extern webbplats)

Dela:
Kategorier: