Till innehåll på sidan

Höjd avgift till öppen fritidsverksamhet från och med höstterminen 2020

Avgiften för barn som är folkbokförda i Stockholm och som deltar i den öppna fritidsverksamheten i kommunal regi är från och med höstterminen 2020 höjd till 950 kr per termin (från 800 kr per termin).

Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige till en fast terminsavgift och inkluderar även måltider. Faktureringen görs månadsvis i september, oktober, november och december. Uppsägningstiden för öppen fritidsverksamhet är en månad

Dela:
Kategorier: