Till innehåll på sidan

Sjöinformen augusti 2020

Välkommen tillbaka efter sommarlovet! Vi på Sjöängsskolan ser fram emot ett nytt läsår fyllt av lärande, utveckling och goda relationer. Läsåret kommer att börja som det slutade, med rutiner anpassade efter det rådande läget med Corona/covid 19.

Skolplattformen är vår huvudsakliga informationskanal till dig som vårdnadshavare. I början av läsåret är belastningen på Skolplattformen stor, avisering om publicerade nyheter fungerar därför inte som det är tänkt. Vi kommer därför att publicera vårt nyhetsbrev Sjöinformen även på denna webbplats i väntan på att aviseringar fungerar som de ska igen.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning. Nu samlas åter människor på skolor och arbetsplatser och vi behöver alla ta ansvar för att minska risk för smittspridning. På skolan fortsätter vi med de rutiner vi införde under vårterminen, vilket bl.a. innebär följande:

 • Hämtning och lämning på skolgården.
 • Minimera externa besök på skolan.
 • Undvika av större samlingar av elever och personal. Uppmana till fysisk distans.
 • Inga fysiska föräldramöten under hösten. Däremot digital information på olika sätt. Vi återkommer om när, var och hur.
 • Raster, fritids, eftis och andra aktiviteter utomhus så långt det är möjligt. Ytterkläder efter väder därför av största vikt.
 • Elever som uppvisar symptom på sjukdom skickas hem efter kontakt med vårdnadshavare.
 • Utvecklingssamtalen hålls via telefon, Skype eller liknande.
 • Rutiner kring handtvätt och servering av mat i matsalen.
 • Inga resor med kollektivtrafik om inte extrabuss eller chartrad buss satts in.

Den viktigaste åtgärden är dock som tidigare att stanna hemma om man är sjuk, även vid lindriga symptom. Det gäller både elever och personal. Vi kommer därför att fortsätta att tillgängliggöra undervisningen för årskurs 4-9 på Teams samt ha beredskap för att skicka hem material till elever i årskurs F-3 för att möjliggöra för elever att följa undervisningen om de är hemma med lindriga symptom.

Idrottsundervisningen: Inga klasser byter om eller duschar i samband med våra IdH-lektioner (alltså inga elever i idrottshuset). De dagar de har idrottslektion uppmanar vi att eleverna klär sig på ett sådant sätt som möjliggör fysisk aktivitet. Skulle vädret omöjliggöra utomhusundervisning blir det teoretiska lektioner i idrottssalen. Detta gäller i första hand fram till höstlovet då vi fattar nytt beslut.

Skolplattformen är vår huvudsakliga kommunikationskanal till dig som vårdnadshavare. På denna webbplats finns information om Skolplattformen och det finns också en uppsättning med instruktionsfilmer som du finner här. OBS! Du måste själva gå in och registrera eventuella förändrade kontaktuppgifter på Skolplattformen, skolan kan inte göra det. Vi behöver ha aktuell kontaktinformation till digoch det räcker inte att du fyller i ändrade uppgifter på elevkortet eller meddelar läraren – uppgifterna måste vara korrekta i Skolplattformen. Om du behöver hjälp, kom till skolan med din digitala enhet så hjälper vi till.

Vi vill också påminna om apparna Skolplattformen Stockholm och Anmäl frånvaro Stockholm, utgivare Stockholms stad, som finns att ladda ner för iPhone och Androidtelefoner.

Köket & matsalen. Arbetet med bygget av vårt nya kök och renovering matsalen går enligt plan vilket betyder att invigning sker i januari. Fram till dess levereras vår skollunch från Eriksdalsskolan precis som under våren.

Ett skolbibliotek i världsklass – igen!

http://pedagogblogg.stockholm.se/skolbiblioteksbloggen/2020/08/10/ett-skolbibliotek-i-varldsklass-igen/

Verksamhetsdokument finner du på Skolplattformen under fliken Dokument. Där hittar du till exempel:

 •  ABC elev och vårdnadshavare
 • Ordningsregler
 • Kommunikationsplan
 • Likabehandlingsplan

Trafik. Vi behöver din hjälp att göra trafiksituationen runt skolan säker! Mälsåkersvägen går att använda som avlämningsplats om man endast stannar kort och släpper av sitt barn. Rävsnäsvägen började under förra läsåret användas av många som avlämningsplats men de boende lämnade klagomål om dubbelparkeringar och ovarsam körning. Som tidigare uppmanar vi er vårdnadshavare att undvika att skjutsa barn till skolan. Om ni måste göra det, ber vi er att parkera en längre bit från skolan och promenera tillsammans sista biten. Andra alternativ är hjälpas åt med vandrande skolbussar eller att gå eller cyklas med sitt barn till skolan.

 

Vi ser fram emot ett läsår fyllt av lärande och utveckling!

Med vänliga hälsningar,

Angela Svensson, rektor, biträdande rektorer Mats Olsson, Carolin Heyer, Hans-Olof Nilsson och all personal på Sjöängsskolan

Dela:
Kategorier: