Till innehåll på sidan

Högstadiet kan få undervisning på distans – vid behov

Regeringen har beslutat att om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Förändringen gäller från den 11 januari.

Det finns i nuläget ingen rekommendation från smittskydd Sthlm att generellt införa distansundervisning för högstadiet.

I samband med presskonferensen om detta framhöll utbildningsminister Anna Ekström, att möjligheten är ett extra verktyg som kan användas när inga andra åtgärder hjälper.

I pressmeddelandet från regeringen.se konstateras att:

”Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen därför även överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.”

”Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda.” 

Ur ett smittspridningsperspektiv konstaterar Folkhälsomyndigheten på sin webbplats att:

”Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att det är väldigt ovanligt att barn blir svårt sjuka av covid-19. Barn har hittills inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolan har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.”

På Stockholm stads grundskolor kommer vi att använda alla de möjligheter vi har för att balansera elevernas rätt till undervisning med behovet att undvika trängsel och smittspridning.

Det kommer inte att fattas något generellt beslut om fjärr- eller distansundervisning på högstadiet. Varje skola gör en bedömning utifrån de lokala förutsättningarna. Skolan kommer att informera elever och vårdnadshavare om fjärr- eller distansundervisning blir aktuell och vad det innebär för elever och vårdnadshavare.

 

Mvh

Lee Orberson

Grundskoledirektör

Stockholms stad

 

Regeringens pressmeddelande 

Folkhälsomyndighetens webbplats om grundskolor och övriga obligatoriska skolformer

 

Dela:
Kategorier: