Till innehåll på sidan

Välkommen till läsåret 2021-2022

Välkommen till läsåret 21-22 med nytt lärande, utveckling och utmaningar! Vi på Sjöängsskolan ser fram emot att träffa våra elever på uppropet den 18 augusti kl. 09:00.

Uppropet

Klasslärarna och mentorerna tar emot sina klasser på skolgården med skyltar med klassbetäckningarna, förutom årskurs 8 och 9 som går direkt till sina klassrum. Uppropsdagen är en kort skoldag där vi introducerar det nya året, ger information och en hel del blanketter som följer med eleverna hem för underskrifter från dig som vårdnadshavare. Lunch serveras för de elever som fortsätter dagen med fritids och eftis.

Året som gått

Sveriges skolor var öppna under året som gick. Vi genomförde en meningsfull och viktig skolverksamhet trots pandemin. I perioder var det stora uppoffringar för vårdnadshavare som fick vabba i långa perioder för att bidra till att minimera smittspridning när barnen var krassliga. Priset var dyrt för de högstadieelever som i perioder fick kämpa med skolarbetet på distans. Vi lärde oss mycket om digitalisering i undervisningen och vi erfor hur otroligt viktig roll skolan har att fylla. Både för eleverna och för samhället. Stort tack för samarbetet som gjorde att vi fick ihop det.

Fortsatt effektiva åtgärder för att minimera smittspridning

Vi kommer att fortsätta med de åtgärder som har konstaterats effektiva för att minska smittspridning eller bryta en pågående smittspridning. Den första tiden när alla samlas igen är det extra viktigt. I alla verksamheter i Stockholms stads grundskolor gäller därför inledningsvis av höstterminen följande:

Hämtning och lämning av elever sker utomhus och alla icke nödvändiga externa besök på skolan undviks. Fortsatt noggrannhet med handhygien och vädring av lokaler. Undervisning och fritids utomhus i början av terminen när det fungerar. Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, gäller både elever och personal. Undvika att flytta personal mellan olika delar av skolan och fortsätta organisera för att minska trängsel på skolan. Fortsätta med digitala möten i alla sammanhang där det går.

Vid bekräftad smitta ska vårdnadshavare alltid meddela skolan. Vid resa utomlands ska elever ta PCR-test vid hemkomst så att man vet att man är smittfri innan man börjar skolan.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Våra föräldramöten vid läsårets start kommer att ske digitalt. Datum och tider kommer med särskild inbjudan.

Utvecklingssamtal som sker i början av terminen kommer också att ske digitalt eller utomhus. Den 30 september kommer nya direktiv att komma från staden och vi avvaktar besked om vi eventuellt kan ha fysiska möten vid utvecklingssamtal och föräldramöten längre fram i höst. Vår erfarenhet är dock att det till stor del fungerade väldigt väl vid de digitala samtalen under föregående år. I vilket fall kommer undantag alltid kunna göras för elever där vi har behov av att träffas fysiskt.

Kameraövervakning

Enligt artikel 13 GDPR är den personuppgiftsansvarige skyldig, det vill säga vi som skola i detta fall, att tillhandahålla information till registrerade personer om den behandling av personuppgifter som pågår, inklusive vid kamerabevakning. På Sjöängsskolan har vi kameror i A-husets korridorer. Kamerorna syftar både till att avskräcka inbrott och bidra till trygghet och hjälper oss vid behov att reda upp om något hänt på skolan. Materialet lagras endast en kort tid. Skyltar är uppsatta för att informera elever och allmänhet om att kamerorna finns.

 

Vi ser fram emot det nya läsåret tillsammans med våra elever på Sjöängsskolan!

Hälsningar, Angela Svensson, rektor och personalen på Sjöängsskolan

Dela:
Kategorier: