Till innehåll på sidan

Om Sjöängsskolan

Sjöängsskolan är en kommunal grundskola med cirka 800 elever. Vi har tre paralleller från förskoleklass upp till årskurs 9 och drygt 100 personer som arbetar på skolan. Skolan ligger i norra Älvsjö vid vackra Örby slottspark.

Våra lokaler är rymliga och välutrustade med ett populärt skolbibliotek, dubbla facksalar för de praktisk-estetiska ämnena och specialutrustade NO-salar samt ett uppskattat uppehållsrum och cafeteria för högstadieeleverna. Skolan uppfördes år 1963 och har sedan dess byggts ut i flera omgångar. Idag består skolan av åtta skolhus grupperade runt två skolgårdar som vetter mot slottsparken i norr och en stor fotbollsplan i söder. Kommunikationerna är goda och både elever och personal från olika delar av Stockholm reser till oss. Skolan har ett eget tillagningskök (fram till och med januari 2021, då vårt nyrenoverade kök är färdigt, levereras maten från Eriksdalsskolan) och i matsalen serveras varje dag en skollunch av hög kvalitet.

Sjöängsskolan står för god undervisning och gott ledarskap i klassrummen. Skolan präglas av goda relationer, både eleverna sinsemellan och mellan vuxna på skolan och eleverna. Trygghet och trivsel är centrala värden och skolans tre stadieindelade elevråd arbetar aktivt med elevnära frågor för att utveckla skolan. Målet med Sjöängsskolans arbete är maximal inlärning för varje elev. Våra tre ledord är Våga, Vilja, Växa.

Dela:
Kategorier:
Närbild på händer som håller i en penna, Personen skriver svar på ett prov.

Jobba hos oss

Ett signum för skolan är den kompetenta personalgruppen och att vi har ett starkt och samarbetsinriktat kollegium. Hos oss arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande, har kommit igång med en ökad digitalisering samt har ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete.

Närbild på penna som ligger på en uppslagen ordbok

Ansökan till Sjöängsskolan

Vi känner oss glada och stolta över att du är intresserad av att söka till Sjöängsskolan. Mellan den 15 januari till den 15 februari är det skolvalsperiod i Stockholms stad och då hänvisar vi till Stockholms stads sida "Söka skola".

Ingress: 
Sjöängsskolan är en kommunal grundskola med cirka 800 elever. Vi har tre paralleller från förskoleklass upp till årskurs 9 och drygt 100 personer som arbetar på skolan. Skolan ligger i norra Älvsjö vid vackra Örby slottspark.