Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

De roller som ingår i detta team är specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare.

Observera att e-post räknas som allmänna handlingar så var noga med att inte skicka känslig information via e-post. Försök att istället ringa om det går.

Antal: 12