Elevhälsa

Personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

De roller som ingår i detta team är specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare.

Antal: 7