Till innehåll på sidan

Så här arbetar vi

På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan.

Viktiga värden för oss är kunskapsfokus, trygghet och trivsel, goda relationer, bra bemötande, gott ledarskap på alla nivåer och ordning och reda.

Struktur och tydlighet

Vi arbetar för ett gott studieklimat och arbetsro genom struktur och tydlighet. Lärarna följer en gemensam lektionsstruktur mål, lärandeaktivitet och återkoppling mot målen finns på lektionerna oavsett ämne. Vi har ett gott studieklimat och varierad intresseväckande undervisning. Våra lärare är erfarna och har ett gott ledarskap i klassrummen och nya lärare får stöd genom ett aktivt mentorskap av kollegor.

Undervisningen utvärderas kontinuerligt av lärarna som kollegialt arbetar med att förbättra metoder och arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är ett centralt utvecklingsarbete för lärarna och fritidspersonalen.

En lugn och trygg miljö

En viktig grund för goda studieresultat är en lugn och trygg miljö där ordning och reda råder. Vi arbetar dels med värdegrundsfrågor i vardagen i alla klasser och ämnen. Skolans VI-team (antimobbingteam) kartlägger klimatet på skolan två gånger per läsår och resultatet av kartläggningarna används till åtgärder för att säkerställa att trygghet och trivsel råder för våra elever.

Dela: