Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

I biblioteket får ditt barn en lugn plats att läsa på, söka information, arbeta i grupp eller arbeta på egen hand.

Skolbibliotekets öppettider

Du är välkommen till skolbiblioteket alla dagar mellan 08.00–16.00. När skolbibliotekarien är på besök i en klass är skolbiblioteket stängt.

Öppettider varierar beroende på att bibliotekarien är på klassbesök. 

Skolbibliotekarie Heléne Törnfeldt

Skolans bibliotek är lätt att nå för ditt barn och alla elever eftersom det ligger mitt i skolan. Möbler och belysning är moderna för att det ska vara trevligt att vistas där.  Det finns ett studierum som också är ett tyst rum. Det finns faktaböcker, referenslitteratur och läroböcker för högstadiet som du läser i salen.

Biblioteket har cirka 4 500 boktitlar, främst skön- och facklitteratur för barn och ungdom. I biblioteket finns en dator där ditt barn kan söka böcker på författare, titel, ämnesord, årtal och serie. Det finns även tillgång till databaserna NE (nationalencyklopedin), Landguiden och Mediearkivet. 

Lånekort

Ditt barn får ett lånekort i årskurs 1 och det gäller till och med årskurs 9. Lånekorten delas ut samtidigt som ditt barn tillsammans med sina klasskamrater får en introduktion till biblioteket. Lånetiden är tre veckor och det går ofta bra att låna om boken. 

Inför att ditt barn ska få sitt lånekort upprättas ett avtal mellan vårdnadshavare och skolan.

Borttappat lånekort kostar 20 kr att förnya.

Förlorade böcker

Om ditt barn tappar bort en bok ersätter du den. Kontakta skolbibliotekarien. 

Talböcker

Om ditt barn har behov av extra stöd för att utveckla sin läsning har skolbiblioteket möjlighet att ladda ner talböcker. Det sker via legimus.se MTM digitala bibliotek. 

Skolbiblioteket ordnar läsaktiviteter

Varje år får ditt barn vara med om olika läsfrämjande aktiviteter, till exempel

 •  bokprat
 • författarbesök
 • läsprojekt
 • litterära händelser som Nobelpriset, Augustpriset och Världsbokdagen.

På skolavslutningen får elever i respektive årskurs som läst och lånat många böcker, ett presentkort.

Mål för att utveckla skolans verksamhet med skolbiblioteket

På skolan finns en utbildad bibliotekarie som i samarbete med rektor och lärare har arbetat fram en biblioteksplan. I planen ingår bestämda lektioner i MIK (medie-och informationskunskap) som exempelvis

 • källkritik
 • nätvett
 • informationssökning
 • referenshantering.

Bibliotekarien arbetar liksom lärare och pedagoger enligt läroplanen och skolans mål. Mer specifika uppgifter är att:

 • skapa och upprätthålla en demokratisk stimulerande miljö för lärande genom att väcka läslust, fantasi och nyfikenhet, till exempel genom bokprat
 • hålla sig à jour med kulturella händelser, ny skön- och facklitteratur samt ny forskning inom skolans ämnen för att kunna köpa nya medier och hjälpa elever och lärare att hitta rätt bok/information som passar just dem
 • undervisa elever i bibliotekskunskap och MIK för att eleverna ska lära sig att hitta och kritiskt granska, tolka och värdera information
 • skapa möten mellan olika åldrar, som ger upphov till samtal om gemensamma upplevelser
 • hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i egenskap av talboksregistrerare
 • prioritera minoritetsgrupper genom att erbjuda litteratur på modersmål och lättläst svenska

Utlåningsfrekvensen visar på en stadig ökning de senaste åren.

Dela:
Kategorier: