Till innehåll på sidan

Skolhälsovård och skolsköterska

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

Skolhälsovården tar vid efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar i förskoleklass det innebär att vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC avslutas på högstadiet*

​Skolhälsovården utför hälsosamtal med elever och vårdnadshavare samt undersökningarna och enklare sjukvård.

Drop in-mottagning: Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl. 09:30-11:30. Tisdag kl. 12:00-13:20.

Skolsköterska: Agneta Hjertman

Telefon: 08-508 21 407

E-post: agneta.hjertman@edu.stockholm.se

Skolsköterska: Lina Kindahl

Telefon: 076-12 21 412

E-post: lina.kindahl@edu.stockholm.se

Skolläkare: Malin Frank. Bokas via skolsköterskan.

 

*Fr.o.m. 2013 rapporteras enligt lag alla vaccinationer som är givna inom det nationella barnvaccinationsprogrammet (vaccinationer som erbjuds alla barn kostnadsfritt) till ett hälsoregister. Skolhälsovården i Stockholms stad använder datajournaler och behandlas med samma sekretess som journaler i övrig hälso- och sjukvård.

Dela:
Kategorier: