Till innehåll på sidan

Skolidrottsföreningen

Skolan har en idrottsförening där elever från främst årskurs 6 till 9 är medlemmar.

Avgiften är 20 kronor per år och för denna ringa summa kan eleverna delta individuellt eller i lag i olika idrotter i Skol–DM och Skol–SM. Elever som får förmånen att representera Sjöängsskolan i dessa sammanhang är de elever som sköter sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt och uppträder juste mot varandra och vuxna i och utanför skolan.

Målsättning och möjligheter

  • Visa på en bra och meningsfull fritidssysselsättning
  • Ge eleverna en chans att prova olika idrotter som de vanligtvis inte sysslar med
  • Lotsa och stödja respektive lag/enskild person på en för dem passande nivå
  • Förebygga destruktiva beteenden i skolan genom tydliga krav för att deltaga i idrottsföreningens verksamhet
  • Påverka eleverna positivt vid tävlingstillfällen till att uppträda juste mot varandra, motståndare, matchfunktionärer och publik och vara "goda förlorare och även sportsliga vinnare!"
  • Skapa en god kontakt vuxna–elever och elever–elever
  • Ge tillfälle att integrera elever som vardagligt inte träffas tillsammans

Med skolidrottsföreningen arbetar fritidsassistenterna Jaana Lopez och Miguel Montecinos. Telefon: 08-508 214 44.

Ansvarig skolledare för verksamheten är Hans-Olof Nilsson, biträdande rektor.

Dela: