Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat handledning till personal, klassrumsobservationer, stödsamtal mm. Skolpsykologen hjälper också till att hänvisa elever och vårdnadshavare till andra instanser vid behov för att få rätt insatser.

Utredning kring inlärningssvårigheter hos elever kan göras vid stora skolsvårigheter. En sådan utredning initieras av klasslärare och specialpedagog. Utredningar kring ADHD och autism görs ej av skolpsykologen.

För de arbetsuppgifter som räknas som vård (till exempel stödsamtal, utredning av inlärningssvårigheter, psykologisk bedömning) följer skolpsykologen Hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär bland annat journalföringsplikt och samtycke av samtliga vårdnadshavare vid elevkontakt.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakt skolpsykologen för rådgivning. Då all mailkorrespondens räknas som offentliga handlingar rekommenderas att vårdnadshavare, av sekretesskäl, kontaktar skolpsykologen per telefon.

Skolpsykolog: Reyhaneh Ahangaran

Telefon: 076-12 21 421

E-post: reyhaneh.ahangaran@edu.stockholm.se 

Dela:
Kategorier: