SMILE - Erasmus+

Sjöängsskolan är tillsammans med fyra partnerskolor (från Belgien, Irland, Spanien och Österrike) med i ett Erasmus+ projekt.

Projektet har två huvudsakliga målsättningar: att undersöka och utveckla individualiserat lärande samt förebyggande arbete med "early school dropout", dvs att man av olika anledningar inte fullföljer sin utbildning (hoppar av skolan, lämnar skolan med ofullständiga betyg som omöjliggör vidare utbildning osv). Personal från de olika skolorna testar och utvärderar olika metoder som verkar lovande.

Som en del i spåret individualiserat lärande finns det möjlighet för elever att studera hos en av partnerskolorna i två månaders tid.

Dela:
Kategorier: