Sociala medier

Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland förekommer dock kränkningar eller hot. De konflikter och kränkningar som kommuniceras via sociala medier fortplantar sig sedan till de miljöer där man träffas fysiskt, t.ex. på skolan. Vi har fått lägga mycket arbete under hösten på att hantera sådana situationer som uppstått t.ex. via ask.com.

Vi vill uppmana alla föräldrar att engagera sig i vad ditt barn skriver och gör på nätet och i sociala medier. Under Relaterade länkar kan du hitta ett urval av sidor som kan ge dig tips och stöd i rollen som förälder kring dessa frågor.

Vi har sammanställt ett antal webbresurser som förhoppningsvis kan hjäla dig med de funderingar du har.

Net Nanny svarar på dina frågor - En frågelåda om unga och nätet och är tänkt att ge föräldrar, lärare och andra intresserade vuxna verktyg att hantera situationen utan att kontrollera barnens datorer.

7 råd till vuxna - Ett pdf-dokument med 7 råd till vuxna, skrivna av Elza Dunkels (som forskat på och skrivit en doktorsavhandling om barns och ungas Internetanvändande och om kulturer på nätet)

Ett pdf-dokument från www.iis.se.- En guide för lärare och föräldrar som tar upp ett antal vanliga scenarier som kan inträffa på skolan, i hemmet eller i kompiskretsen. Till varje fallbeskrivning hör ett antal frågeställningar och reflektioner från en expertpanel.

Ungas vardag på internet – åtta tips som hjälper dig att bli mer delaktig. Tips till föräldrar från webbplatsen surfalugnt.se

Om saker som händer på nätet  - Från umo.se, din ungdomsmottagning på nätet.

Dela: