Sociala medier

Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland förekommer dock kränkningar eller hot. De konflikter och kränkningar som kommuniceras via sociala medier fortplantar sig sedan till de miljöer där man träffas fysiskt, t.ex. på skolan. Vi har fått lägga mycket arbete under hösten på att hantera sådana situationer som uppstått t.ex. via ask.com.

Vi vill uppmana alla föräldrar att engagera sig i vad ditt barn skriver och gör på nätet och i sociala medier. Under Relaterade länkar kan du hitta ett urval av sidor som kan ge dig tips och stöd i rollen som förälder kring dessa frågor.

Dela: