Till innehåll på sidan

Söka skola 2018 v2

Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Har ditt barn inte gått i förskoleklass, kan du söka direkt till årskurs 1 under samma tidsperiod.. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/sokaskola

Om du har barn som redan idag går i förskoleklass eller senare skolålder på annan skola och vill söka till oss hittar du information på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Soka-skola-arskurs-1-9-/

Ansökan efter skolsöksperioden för kommande läsår eller ansökan som gäller plats under innevarande läsår skickas direkt till skolan.

Dela: