Till innehåll på sidan

Specialpedagog

Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar.

All personal har ansvar för att varje elev utvecklas och når målen, men alla elever utvecklas inte i samma takt och inte utan stöd från omgivningen. De elever som av olika skäl hamnar i en svår inlärningssituation hjälper och stödjer vi på olika sätt och här har specialpedagogerna en viktig roll.

Specialpedagoger

Kristina Månsson. Arbetar mot förskoleklassen och årskurs 1-3.

Telefon: 08-508 21 440

E-post: kristina.mansson@edu.stockholm.se

 

Lea Björklund. Arbetar mot förskoleklass, årskurs 1-3 samt stöttar i årskurs 4 och 6.

Telefon: 076-12 21 449

E-post: lea.bjorklund@edu.stockholm.se

 

Marina Christiansen. Arbetar mot årskurs 4-6.

Telefon: 076-12 21 416

E-post: marina.christiansen@edu.stockholm.se

 

Lena Schönfeldt. Arbetar mot årskurs 7-9.

Telefon: 08-508 21 402

E-post: lena.schonfeldt@edu.stockholm.se

Dela: