Arbetslag

Antal: 2

  • 7-9 Arbetslag Nobel

    Årskurs 7-9 är organiserade i två arbetslag, daVinci och Nobel. Lärarna har sin undervisning i huvudsak i antingen daVinci eller Nobel. Några lärarkategorier, som t.ex. idrottslärarna och bildläraren undervisar i fler än ett arbetslag.

    Kategorier: