Trygghet och studiero

Antal: 7

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • 7-9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i två arbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare.

 • Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland sker det tyvärr mindre bra saker i samband med detta. På denna sida kan du hitta tips och stöd i din roll som vuxen.

 • Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst år 6 till 9 är medlemmar. Avgiften är 20 kronor per år och för denna ringa summa kan eleverna delta individuellt eller i lag i olika idrotter i Skol-DM och Skol-SM.

 • Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7-9, att på deras fria tid under skoldagen, att vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan. Det kollegiala lärandet är vår väg till ständiga förbättringar.