Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 7

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • 7–9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Varje klass har två mentorer. I årskurs 7–9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

 • Sociala medier logotyper

  Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. Vi vill därför uppmana dig som förälder att engagera dig i vad ditt barn skriver och gör på nätet och i sociala medier.

 • Fotboll på grusplan

  Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst årskurs 6 till 9 är medlemmar.

 • Skolans uppehållsrum, bild på biljardbord framför en motivmålad vägg

  Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7–9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan.