Trygghet och studiero

Antal: 8

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  Skolkurator: Maria Ekman

  Telefon: 08-508 21 408

  E-post: maria.ekman@edu.stockholm.se

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • 7-9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i trearbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare. I årskurs 7-9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

  Eleverna på högstadiet har mentorstid två gånger 50 minuter i veckan i årskurs 7, en gång i veckan i årskurs 8 och 9.

 • Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland sker det tyvärr mindre bra saker i samband med detta. På denna sida kan du hitta tips och stöd i din roll som vuxen.

 • Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst år 6 till 9 är medlemmar. Avgiften är 20 kronor per år och för denna ringa summa kan eleverna delta individuellt eller i lag i olika idrotter i Skol-DM och Skol-SM. Elever som får förmånen att representera Sjöängsskolan i dessa sammanhang är de elever som sköter sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt och uppträder juste mot varandra och vuxna i och utanför skolan.

  Målsättning och möjligheter

 • Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7-9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö. Man kan lyssna på musik, spela biljard, pingis, spel m.m., även för utomhusbruk. Elevcafeterian sköter eleverna i samarbete med fritidsassistenterna. I cafeterian kan man köpa frukost, såsom varma rågfrallor, frukt och yoghurt. Verksamheten har öppet alla dagar, från 08.30 till 14.00.

   

  I elevcafeterian arbetar vi med att:

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan. Det kollegiala lärandet är vår väg till ständiga förbättringar. Viktiga värden för oss är kunskapsfokus, trygghet och trivsel, goda relationer, bra bemötande, gott ledarskap på alla nivåer och ordning och reda.

  Vi arbetar för ett gott studieklimat och arbetsro genom struktur och tydlighet. Vi startar och avslutar lektioner på liknande sätt över hela skolan och vi arbetar med att tydliggöra målen och återkoppla elevernas lärande.