Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 7

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • 7–9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Varje klass har två mentorer. I årskurs 7–9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

 • Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland förekommer dock kränkningar eller hot. De konflikter och kränkningar som kommuniceras via sociala medier fortplantar sig sedan till de miljöer där man träffas fysiskt, t.ex. på skolan.

 • Fotboll på grusplan

  Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst årskurs 6 till 9 är medlemmar.

 • Skolans uppehållsrum, bild på biljardbord framför en motivmålad vägg

  Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7–9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan.