Till innehåll på sidan

Särskilt stöd

Antal: 3

  • Specialpedagog

    Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar.

  • Skolkurator

    Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  • Elevhälsa

    Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.