Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 11

 • VI-teamet

  På Sjöängsskolan finns ett antimobbningsteam, kallat VI-teamet, som jobbar både med främjande arbete, förebyggande insatser och akuta ärenden. VI står för Värdegrund och Individ.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser.

 • Specialpedagog

  Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar.

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • Person som ser trött/uppgiven ut framför en uppslagen bok

  Orka mer - plugga bättre

  Ibland kan det kännas svårt/jobbigt att ha ork till allt och att hinna med att plugga så bra som man själv skulle önska.

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

 • Sociala medier logotyper

  Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. Vi vill därför uppmana dig som förälder att engagera dig i vad ditt barn skriver och gör på nätet och i sociala medier.

 • Frånvaroanmälan

  Vårdnadshavare rekommenderas att, innan 08.00, frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via appen/SMS-tjänsten som finns.

  Kategorier: