Elevhälsa

Antal: 11

 • VI-teamet

  På Sjöängsskolan finns ett antimobbningsteam, kallat VI-teamet, som jobbar både med främjande arbete, förebyggande insatser och akuta ärenden. VI står för Värdegrund och Individ. VI-teamet träffas en gång per vecka för ett kortare möte.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser.

 • Specialpedagog

  Sjöängsskolans specialpedagoger bistår arbetslagen med specialpedagogisk kompetens kring särskilt stöd och extra anpassningar.

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Studie- och yrkesvägledare

  Målet med studie- och yrkesvägledningen på Sjöängsskolan är att alla elever ska känna sig rustade för en framtid i ständig förändring.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården tar vid efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar i förskoleklass. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

 • Elevhälsa

  Elevhälsa är hela skolans angelägenhet och elevhälsoarbetet på Sjöängsskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning.

 • Orka mer - plugga bättre

  Ibland kan det kännas svårt/jobbigt att ha ork till allt och att hinna med att plugga så bra som man själv skulle önska. Två bra länkar med tips för dig som kan vara till hjälp.

  Orka plugga (sajt på ur.se med pluggtips)

  Pluggkoden (filmer från UR med tips på enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga)

  Plugga bättre (filmer från UR med tips på bra tekniker att använda sig av)

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter
  för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

 • Sociala medier

  Våra barn och ungdomar blir allt mer aktiva på sociala medier. I de allra flesta fall används sociala medier på ett positivt och kontaktskapande sätt. Ibland sker det tyvärr mindre bra saker i samband med detta. På denna sida kan du hitta tips och stöd i din roll som vuxen.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag som elev är frånvarande.

  Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen (länk till extern webbplats, kräver e-legitimation) eller via SMS-tjänsten som finns.

  Om du inte har möjlighet att logga in i SSkolplattformen eller skicka SMS är det följande telefonnummer som gäller:

  Telefonnr för frånvaroanmälan (innan 08.00)

  Åk F-9: 08-508 21 421

  Kategorier: