Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 42

 • Foto på ett SL-kort

  Terminsbiljett

  Under vissa förutsättningar kan ditt barn få en terminsbiljett. Då kan barnet åka med kollektivtrafik till och från skolan eller fritidsverksamheten.

 • 4–6

  Sjöängsskolans mellanstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett årskurslag. Varje klass har en mentor och pedagogerna från eftermiddagsverksamheten samverkar i klasserna under skoldagen.

 • Blanketter i en brevkorg

  Blanketter

  Här har vi samlat de blanketter/dokument som du som vårdnadshavare kan ha nytta av.

  Kategorier:
 • Bibliotek med stolar och bord

  Skolbibliotek

  I biblioteket får ditt barn en lugn plats att läsa på, söka information, arbeta i grupp eller arbeta på egen hand.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser.

 • Dags att söka skola

  Dags att söka skola 2021

  Har du ett barn som fyller sex år under 2021, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

  Kategorier:
 • Söka skola 2018 v2

  Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Har ditt barn inte gått i förskoleklass, kan du söka direkt till årskurs 1 under samma tidsperiod.

  Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor genom att gå till http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/

  Kategorier:
 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Närbild på en kalender

  Provschema

  Här hittar du information om provdatum för de årskurser som använder sig av Google-kalender.

 • Karta på skolans alla byggnader

  Kontakt

  Hur hittar jag till Sjöängsskolan

  Vår besöksadress

  Gripsholmsvägen 29

  Parkering på angränsade lokalgator.

  Telefon: 08-508 21 400

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

 • Fritidsklubben 4–6

  För många barn är 10–12–årsåldern en brytningstid, en tid då de söker efter identitet, grupperingar och framtida vägar. Det är då viktigt att vi kan erbjuda barnen olika ingångar till en meningsfull fritid.

 • Fritids F–3

  Vi vill att skolan skall vara en plats för kunskap, lek och gemenskap. Ditt barn erbjuds olika aktiviteter på de olika hemvisterna under fritidstid.

 • 7–9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Varje klass har två mentorer. I årskurs 7–9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

 • F–3

  På Sjöängsskolan ser vi förskoleklassen som en integrerad del av skolan. Därför börjar en grundskollärare att undervisa ditt barn redan i förskoleklass. Fritids öppnar 06:30 och har morgonomsorg innan skoldagen.

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

 • Skolrestaurang

  För skolan är det viktigt att restaurangens mat är god och att våra elever på lunchrasten får en trevlig och avkopplande stund från skolarbetet. Maten ska ge den energi som våra elever behöver för att orka med dagen.

 • Frånvaroanmälan

  Vårdnadshavare rekommenderas att, innan 08.00, frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via appen/SMS-tjänsten som finns.

  Kategorier:
 • Föräldraföreningen

  Föräldraföreningen verkar för att vara en länk mellan föräldrar och skolan. Genom föräldraengagemang samarbetar föräldraföreningen med skolledningen och deltar i skolans förvaltningsråd tillsammans med personal och elever.

 • Fotboll på grusplan

  Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst årskurs 6 till 9 är medlemmar.

 • 7-9

  Denna sida är en samlingssida för högstadiet och alla de klasser som ingår där.

  Vi har två arbetslag för högstadiet:

  Kategorier:
 • Skolans uppehållsrum, bild på biljardbord framför en motivmålad vägg

  Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7–9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö.

 • Närbild på penna som ligger på en uppslagen ordbok

  Ansökan till Sjöängsskolan

  Vi känner oss glada och stolta över att du är intresserad av att söka till Sjöängsskolan. Mellan den 15 januari till den 15 februari är det skolvalsperiod i Stockholms stad och då hänvisar vi till Stockholms stads sida "Söka skola".

 • Kvalitet och resultat

  Skolans kvalitet kännetecknas av det som sker i vardagen. I varje möte, i varje klassrum, i varje elev. Resultatet av vardagens kvalitet följer vi systematiskt upp genom att mäta olika resultat. De resultat som varje år mäts och följs upp är bland annat betyg och nationella prov samt brukarundersökningen för elever och vårdnadshavare.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan.

 • Skolplattformen

  Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. I Skolplattformen får du information om ditt barns skolgång direkt i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

  Kategorier:
 • Kalender

  Sjöängsskolans kalendarium för vårdnadshavare hittar du nu i Skolplattformen

 • Matsedel

  Vår meny finns nu på skolmaten.se

 • Vår vision och värdegrund

  Vi bygger goda relationer, både mellan elever och vuxna på skolan och elever sinsemellan. Målet med allt vi gör är att skapa maximal inlärning för varje elev. 

 • Bild på skolgårdens fotbollsplan

  Elever/vårdnadshavare

  • Information om hur du gör för att frånvaroanmäla
  • Hur fungerar/vad är Skolplattformen
  • Provschema där du som vårdnadshavare till barn i årskurs 7-9 hittar uppgifter om när prov äger rum
  • Generella datum för terminstide
   Kategorier:
 • Samling av barn på skolgården

  Om Sjöängsskolan

  Våra lokaler är rymliga och välutrustade med ett populärt skolbibliotek, dubbla facksalar för de praktisk-estetiska ämnena och specialutrustade NO-salar samt ett uppskattat uppehållsrum och cafeteria för högstadieeleverna.

 • Skolgård, hus för årskurs 4-6 syns i bakgrunden

  Start

  Trygghet, trivsel och goda relationer lägger grunden för glädje, gemenskap och lärande på vår skola. Vi sätter kunskapen i fokus, prioriterar ordning och reda och våra erfarna och duktiga medarbetare skapar en god skolutveckling.