Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 43

 • Blanketter i en brevkorg

  Blanketter

  Här har vi samlat de blanketter/dokument som du som vårdnadshavare kan ha nytta av. Om du upptäcker att något saknas är du förstås välkommen att höra av dig till oss, antingen till vår expedition eller via e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du i sidfoten (längst ned på sidan)

  Ledighetsansökan

  Kategorier:
 • Bibliotek med stolar och bord

  Skolbibliotek

  Välkommen till skolbiblioteket. Biblioteket är öppet alla dagar mellan 8-16.00. När skolbibliotekarien är på besök i en klass är skolbiblioteket stängt. I biblioteket får ditt barn en lugn plats att läsa på, söka information, arbeta i grupp eller arbeta på egen hand.

  Skolbibliotekets öppettider

  Du är välkommen till skolbiblioteket alla dagar mellan 8-16.00

  Öppettider varierar beroende på att bibliotekarien är på klassbesök. 

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologens uppgifter innebär främst ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket innefattar både konsultativa och stödjande insatser. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat handledning till personal, klassrumsobservationer, stödsamtal mm. Skolpsykologen hjälper också till att hänvisa elever och vårdnadshavare till andra instanser vid behov för att få rätt insatser.

  Utredning kring inlärningssvårigheter hos elever kan göras vid stora skolsvårigheter. En sådan utredning initieras av klasslärare och specialpedagog. Utredningar kring ADHD och autism görs ej av skolpsykologen.

 • GDPR - behandling av personuppgifter

  Utbildningsnämnden i Stockholms stad behandlar elevers personuppgifter för elevadministration. Utbildningsnämnden behandlar även vårdnadshavares personuppgifter och i vissa fall personuppgifter som tillhör individer som är registrerade som annan ansvarig vuxen för en elev.

  Utbildningsnämnden i Stockholms stad behandlar elevers personuppgifter för elevadministration.

 • Dags att söka skola

  Dags att söka skola 2020

  Har du ett barn som fyller sex år under 2020, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

  Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på https://grundskola.stockholm/sok-skola/

  Kategorier:
 • Söka skola 2018 v2

  Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Har ditt barn inte gått i förskoleklass, kan du söka direkt till årskurs 1 under samma tidsperiod.

  Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor genom att gå till http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/

  Kategorier:
 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Kontakt

  Hur hittar jag till Sjöängsskolan

  Vår besöksadress

  Gripsholmsvägen 29

  Parkering på angränsade lokalgator.

  Telefon: 08-508 21 400

 • Skolkurator

  Skolkuratorn arbetar med psykosocialt stöd till skolans elever, både främjande och förebyggande genom elevhälsoteamets arbete och stöd till arbetslagen och genom direkt arbete med elever och deras vårdnadshavare.

  Skolkurator: Maria Ekman

  Telefon: 08-508 21 408

  E-post: maria.ekman@edu.stockholm.se

 • Studie- och yrkesvägledare

  Målet med studie- och yrkesvägledningen på Sjöängsskolan är att alla elever ska känna sig rustade för en framtid i ständig förändring. Alla Sjöängsskolans elever ska genom sin skoltid fått goda förutsättningar för att kunna hantera frågor som rör egna val av studier och yrken och därigenom kunna genomföra medvetna val och ta ett eget ansvar för dessa.

  Studie- och yrkesvägledaren på Sjöängsskolan är central i arbetet med information, vägledning och i viss mån även i undervisningen inom området. Alla elever på Sjöängsskolan har tillgång till Studie- och yrkesvägledaren.

 • Skolhälsovård och skolsköterska

  Skolhälsovården tar vid efter barnhälsovården, BVC, när barnen börjar i förskoleklass. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden. Hälsosamtalen och undersökningarna är naturliga kontaktytor med elever och föräldrar. Skolhälsovården utför också enklare sjukvård.

  Vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC avslutas på högstadiet. Fr.o.m.

 • Fritidsklubben 4-6

  Fritidsklubben är en så kallad öppen verksamhet. Detta innebär att föräldrar och barn själva bestämmer om, när och hur ofta barnet ska vara på ”eftis”. För många barn är 10-12-årsåldern en brytningstid.

 • Fritids F-3

  Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

 • 7-9

  I högstadiet på Sjöängsskolan finns tre klasser i varje årskurs. Personalen är organiserad i tre arbetslag. Förutom ämneslärare finns också en specialpedagog och två resurslärare. I årskurs 7-9 arbetar många yrkesskickliga lärare med mångårig erfarenhet av undervisning.

  Eleverna på högstadiet har mentorstid 50 minuter i veckan. Veckan inleds på måndag morgon med mentorstid för nästan alla klasser.

 • F-3

  Sjöängsskolans lågstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag vardera. Sammanlagt finns fyra arbetslag för F-3.

 • Organisation

  Sjöängsskolan leds av rektor Angela Svensson, och tre biträdande rektorer med huvudansvar för verksamheten i årskurserna F-3 (Hans-Olof Nilsson), 4-6 (Carolin Heyer), respektive 7-9 (Mats Olsson). Tillsammans ansvarar skolledningen för skolans pedagogiska utvecklingsarbete.

  Skolan är organiserad i arbetslag, årskursvisa åk F-3 och 7-9, samt ett gemensamt arbetslag åk 4-6. Varje arbetslag leds av arbetslagsledare som tillsammans med skolledningen utgör skolans ledningsgrupp.

 • Elevledighet - Sjöängsskolans policy

  Vår inställning är att skolan är viktig. Därför beviljar vi inte ledigheter för elever utan synnerliga skäl. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid.

  Den nya skollagen säger såhär om ledigheter för elever:

 • Närbild på grön och röd chilipeppar

  Skolrestaurang

  Under perioden augusti 2019 till december 2020 renoveras vårt kök och matsal och maten levereras från Eriksdalsskolan. Vi har även en tillfällig matssalspaviljong från januari 2020 till december 2020 under tiden renoveringsarbetet pågår.

 • Analog väckarklocka som visar tiden 8.00

  Frånvaroanmälan

  Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via appen/SMS-tjänsten som finns. Längre ned på denna sida finns information om de olika tjänsterna.

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag som elev är frånvarande.

  Vårdnadshavare rekommenderas att frånvaroanmäla via Skolplattformen eller via app/SMS-tjänsten.

  Kategorier:
 • Föräldraföreningen

  Föräldraföreningen verkar för att vara en länk mellan föräldrar och skolan. Genom föräldraengagemang samarbetar föräldraföreningen med skolledningen och håller regelbundna klassombudsmöten.

  Andra föreningsaktiviteter är föräldravandring och temakvällar med inbjudna föreläsare.

  E-post: ffsjoangsskolan@gmail.com

  Du kan gå med i föräldraföreningens grupp på Facebook

 • Fotboll på grusplan

  Skolidrottsföreningen

  Skolan har en idrottsförening där elever från främst år 6 till 9 är medlemmar. Avgiften är 20 kronor per år och för denna ringa summa kan eleverna delta individuellt eller i lag i olika idrotter i Skol-DM och Skol-SM. Elever som får förmånen att representera Sjöängsskolan i dessa sammanhang är de elever som sköter sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt och uppträder juste mot varandra och vuxna i och utanför skolan.

  Målsättning och möjligheter

 • Förskoleklassen

  Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Förskoleklassen kallas ibland för ”sexårs” eller ”sexårsverksamhet”. Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och vara en grund för barnets fortsatta skolgång. Här blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass.

  Förskoleklassen på Sjöängsskolan är en integrerad del av skolan. Den lärare som ditt barn får detta första år följer med hela vägen upp till och med årskurs 3.

 • 7-9

  Denna sida är en samlingssida för högstadiet och alla de klasser som ingår där.

  Vi har två arbetslag för högstadiet:

  Kategorier:
 • Skolans uppehållsrum, bild på biljardbord framför en motivmålad vägg

  Elevcafeteria

  Vi erbjuder elever från årskurs 7-9 att på deras fria tid under skoldagen vistas i vår elevcafeteria och uppehållsrum. I uppehållsrummet finns möjlighet att umgås med kompisar och vuxna i en trevlig miljö. Man kan lyssna på musik, spela biljard, pingis, spel m.m., även för utomhusbruk. Elevcafeterian sköter eleverna i samarbete med fritidsassistenterna. I cafeterian kan man köpa frukost, såsom varma rågfrallor, frukt och yoghurt. Verksamheten har öppet alla dagar, från 08.30 till 14.00.

   

  I elevcafeterian arbetar vi med att:

 • Närbild på penna som ligger på en uppslagen ordbok

  Ansökan till Sjöängsskolan

  Vi känner oss glada och stolta över att du är intresserad av att söka till Sjöängsskolan. Mellan den 15 januari till den 15 februari är det skolvalsperiod i Stockholms stad och då hänvisar vi till Stockholms stads sida "Söka skola". Gällande ansökan övriga tider är du välkommen att höra av dig till skolans expedition, dit du förstås också är välkommen att vända dig för eventuella frågor. Du kan också vända dig direkt till den skolledare som ansvarar för respektive skolår enligt informationen nedan:.

  Den blankett som ska användas utanför skolvalsperioden finns på Stockholms stads webbplats. Scrolla ned en bit på sidan tills du kommer till slutet av punkt 3, Ansök och följ din ansökan. Där hittar du blanketten.

 • Skolans inofficiella logotype "Sjöormen" - en glad orm vars svans är formad som ett hjärta

  Sjöinformen

  Sjöinformen är ett informationsbrev riktat till vårdnadshavare med barn/ungdomar som går på Sjöängsskolan. Sjöinformen kommer ut två till tre gånger per termin.

 • Kvalitet och resultat

  Skolans kvalitet kännetecknas av det som sker i vardagen. I varje möte, i varje klassrum, i varje elev. Resultatet av vardagens kvalitet följer vi systematiskt upp genom att mäta olika resultat. De resultat som varje år mäts och följs upp är bland annat betyg och nationella prov samt brukarundersökningen för elever och vårdnadshavare.

  Sjöängsskolans systematiska kvalitetsarbete sker på olika nivåer. Dels hos den enskilde medarbetaren; lärarna som kontinuerligt utvärderar sin egen undervisning och all personal som gör utvärderingar utifrån sina uppdrag.

 • Så här arbetar vi

  På Sjöängsskolan arbetar vi med ständig utveckling. Vi samverkar och utvecklar verksamheten vilket leder till en helhetssyn och en röd tråd på skolan. Det kollegiala lärandet är vår väg till ständiga förbättringar. Viktiga värden för oss är kunskapsfokus, trygghet och trivsel, goda relationer, bra bemötande, gott ledarskap på alla nivåer och ordning och reda.

  Vi arbetar för ett gott studieklimat och arbetsro genom struktur och tydlighet. Vi startar och avslutar lektioner på liknande sätt över hela skolan och vi arbetar med att tydliggöra målen och återkoppla elevernas lärande.

 • Skolplattformen

  Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. I skolplattformen får du information om ditt barns skolgång direkt i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

  På denna sida hittar du all information du behöver för att kunna komma igång och kontaktuppgifter till support om du behöver hjälp med något.

  Vad är Skolplattformen?

  En snabbguide till skolplattformen för dig som vårdnadshavare har tagits fram.

  Kategorier:
 • Vår vision och värdegrund

  Sjöängsskolan är en arena för lärande. Vi ger eleven optimala förutsättningar till både kunskapsutveckling och social och emotionell utveckling. Varje elev som lämnar oss ska ha haft en god kunskapsutveckling med goda studieresultat. Vi möter därför alla elever på sin nuvarande kunskapsnivå på ett bra sätt. Vi bygger goda relationer, både mellan elever och vuxna på skolan och elever sinsemellan. Målet med allt vi gör är att skapa maximal inlärning för varje elev. 

  Våga – vilja - växa