Till innehåll på sidan

Fritidshem

Antal: 2

  • Fritids F-3

    Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

  • F-3

    Sjöängsskolans lågstadium har tre klasser i varje årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag vardera. Sammanlagt finns fyra arbetslag för F-3.