Vi skapar rum där kunskap växer

På vår skolgård uppförs just nu en paviljong som våra årskurs treor kommer få flytta in i slutet av september. I den nya byggnaden finns det fyra stora, ljusa klassrum med tillhörande grupprum, ett arbetsrum för lärarna och fina lokaler för fritidshemmet.

De stora transporterna har klarats av innan skolstart och nu pågår främst inredning av själva lokalerna. Byggområdet är begränsat till närområdet kring själva paviljongen för att ta så lite yta av skolgården som möjligt.

Utöver paviljongbygget renoveras just nu våra tak på A-, B- och E-huset och i samband med det putsas fasaden på vissa väggar. Ventilationen renoveras samtidigt helt och hållet i A-huset och i E-huset, en efterlängtad åtgärd. Alla dessa projekt påverkar givetvis verksamheten. Vi samarbetar med alla entreprenörer på plats för att det ska bli lite störande moment som möjligt. Alla projekt går enligt tidplanen och vi kan se fram emot nya, fina lokaler i paviljongen, finare fasad på skolan och bra luft i A- och E-hus. 

Dela:
Kategorier: